juli 10

-Viktig å gripe sjansen

Viktig å gripe sjansen for koronavaksinasjon opplyser Folkehelseinstituttet i artikkel:

Oppfordrer

FHI oppfordrer alle til å gripe sjansen i sommer når de får tilbud om koronavaksine fra kommunen de bor i. Det vil også være mulig å få vaksine senere, men det er ikke sikkert det vil skje allerede i august eller når det passer den enkelte.Noen kommuner har de siste dagene meldt om utfordringer med å få tak i nok folk til vaksinetime.


– For å få vaksinen så fort som mulig oppfordrer jeg alle som får tilbud om koronavaksinasjon til å gripe muligheten, og få satt vaksinen så fort som mulig, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.


– Vår aller høyeste prioritet nå er å få vaksinert flest mulig med første dose. Vi er i et kappløp mellom vaksinering og utbredelsen av Delta-varianten, og må sørge for at så mange som mulig får beskyttelse så fort som mulig, sier Stoltenberg.


Kommuner må gi stopp-melding til FHI ved for mange vaksiner

Kommuner som har for mange vaksiner, må umiddelbart gi beskjed til FHI om å stoppe tilsendingen av flere vaksiner.


– På denne måten kan FHI sikre at kommuner som trenger mer vaksiner får dem så fort som mulig, sier Camilla Stoltenberg.


Drop-in-timer for innbyggere i og utenfor kommunen

Kommuner som har for mange vaksinedoser, skal informere FHI om det, slik at fremtidige leveranser av dose en kan omfordeles til kommuner som ikke har kommet like langt. Dersom en kommune sliter med å innkalle personer til vaksinering for doser som allerede er utlevert bør kommunene starte med å tilby drop-in-timer for beboere i kommunen, og gå videre med dette tilbudet til kommunene rundt når de har kapasitet til det.


Anbefaler ikke flytting av vaksiner mellom kommuner

Distribusjonen av koronavaksiner bygger på en komplisert logistikk både med tanke på hvor mange vaksinedoser Norge mottar uke for uke, om de er tiltenkt dose 1 eller dose 2, lagring, pakking og videre distribusjon til kommunene.


– Flytting av vaksinedoser mellom kommuner er risikabelt, vi ønsker ikke at vaksiner skal gå tapt, og fraråder derfor at kommunene sender vaksiner seg imellom, sier Camilla Stoltenberg.