juli 12

Tenk sikkerhet på camping


Foto via Norsk brannvernforening / PiquelsÅrlig er det rundt 45 campingbranner i Norge, hvorav de fleste forekommer i sommerhalvåret. I perioden 2017-2020 har det ifølge brannstatistikk.no oppstått personskader ved fire tilfeller. I år som i fjor skal mange nordmenn feriere i eget land, noe som betyr ekstra mange ferieglade turister på campingplasser.

Norsk brannvernforening oppfordrer i en melding om alle campingturister til å tenke sikkerhet i sommer.Så langt i år er det registrert 15 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc. Telt kun for overnatting o.l.).
Camping er svært populært blant folk som ferierer i Norge om sommeren, men ikke alle er klar over at denne ferieformen også kan medføre brannrisiko.


– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og ukjente omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, gass, grill og elektriske apparater øker det risikoen for branntilløp, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.


En campingbrann kan spre seg svært raskt, derfor er det ekstra viktig å overholde kravet om minst tre meter sikkerhetsavstand mellom campingenhetene.


– Norsk brannvernforening anbefaler å holde minst fire meter avstand mellom ulike campingenheter. Dette er også et krav Regjeringen ønsker å innføre fra 1. januar 2022, noe som er svært gledelig og som vil bety mye for brannsikkerheten på norske campingplasser, sier Søtorp.


– Hensikten med sikkerhetsavstanden er å begrense spredningen ved brann, slik at personer nær brannen har tid til å rømme. Med økt avstand øker du også tiden du har på å komme deg i sikkerhet, forteller Søtorp.


Brannvernforeningen minner om at alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg.


– Det er påbudt med røykvarsler i alle campingvogner og bobiler der folk sover. Bytt batteri og test røykvarsleren før du tar campingenheten i bruk. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Fungerende røykvarsler redder liv, også på camping, avslutter Søtorp.


Her er Brannvernforeningens brannsikre campingtips:

•Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr

•Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt


•Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen

•Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig

•Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken

•Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer
Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen


•Vær forsiktig ved bruk av rødsprit

•Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet

•Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt


•Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser


190

I følge brannstatistikk.no har det fra 2017 – 12.07.2021 vært 190 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc., telt kun for overnatting o.l.). Flest branner april-september.

Fordeling per år:

– 2017: 52
– 2018: 51
– 2019: 40
– 2020: 32
– 2021: 15 (hittil i år)