juli 13

40 713 søkere får nå tilbud om skoleplass

Foto via Viken fylkeskommune


Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er nå klart.

Det var totalt 46 878 søkere. Av disse hadde 42 755 søkere ungdomsrett i Viken fylkeskommune. Etter 1. inntak er det totalt 2550 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylkeskommunen. Av disse er det 1468 søkere til Vg1 opplyser Viken fylkeskommune i en artikkel:
På samme tid i fjor var 15 prosent av plassene på Vg1 reservert til de som stod helt uten tilbud etter to inntaksrunder i henhold til tidligere politisk vedtatt inntaksordning for Viken fylkeskommune. I 2021 er 5 prosent av plassene reservert i tilfelle feil i inntaket. Disse blir plassene blir tatt med i senere ordinære inntak.


Nærskole

I henhold til den nye inntaksordningen for Viken fylkeskommune får søkerne på Vg1 ekstra poeng når de søker sin nærskole. Det gis ikke nærskolepoeng til tilbud som kun finnes på noen få skoler, som f.eks treårig yrkesfaglige løp med studiespesialisering og 4-årige YSK-løp som fører til både yrkes- og studiekompetanse.


Nærskolen gir søkerne en prioritering, ikke en rett til nærmeste skole. Det er avhengig av søkermønsteret. Ved inntak til Vg2 og vg3 blir søkerne prioritert innenfor et større område.


Tekstmelding

Søkere som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart.


De må da logge seg inn med Min ID på http://www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis det er registrert forhåndssvar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på http://www.vigo.no dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.aktuell link | Viken