juli 17

Midlertidig bevæpning av politiet 19. – 23. juli


Politidirektoratet har besluttet nasjonal bevæpning av politiet for å trygge gjennomføringen av planlagte arrangementer over hele landet i tidsrommet 19. – 23. juli.


Trygge gjennomføring

Politiet vil være midlertidig bevæpnet for å trygge gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger i tilknytning til den islamske høytiden Id al-adha og markeringer i anledning at det er 10 år siden terrorangrepene 22. juli 2011.


− Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt større arrangementer og inn mot ulike merkedager. Markeringene vil foregå spredt over hele landet, og det er besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap disse dagene, sier seksjonsleder Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.


Ingen konkret trussel

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. I den åpne trusselvurderingen til PST vurderes terrortrusselen i Norge fremdeles som «moderat». Dette betyr at PST vurderer det som «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.


− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap når mange samles i tilknytning til ulike arrangementer rundt om i hele landet, forklarer Schjelderup.


Kan løses ubevæpnet

Beslutningen om midlertidig bevæpning er ikke til hinder for at enkeltoppdrag etter en konkret vurdering fortsatt kan løses ubevæpnet.
− Eksempler på en slik avgrensning kan være oppdrag rettet mot barn og unge. Dette er løpende vurderinger det enkelte politidistrikt vil foreta som normalt, avslutter Schjelderup.