juli 23

Borregaard investerer i Alginor ASA


illustrasjonsfoto av Stortare. Foto: Alginor / Borregaard


Borregaard vil investere i bioteknologiselskapet Alginorsammen med European Innovation Council Fund (EIC Fund) og nåværende aksjonær Hatteland Group gjennom en rettet emisjon i Alginor ASA. Borregaard vil kunne få 35% eierandel i Alginor innen april 2024 opplyser Borregaard i en melding:Borregaard vil også kjøpe aksjer i Alginor fra et selskap kontrollert av grunnlegger og administrerende direktør, Thorleif Thormodsen. Alginor planlegger i tillegg en offentlig emisjon høsten 2021. Totalt vil Alginor få tilført ca 300 millioner kroner i ny kapital fram til mai 2022.


Etter disse transaksjonene vil Borregaard få 24,99% av aksjene i Alginor til en samlet investering på ca 144 mill. kroner. I tillegg vil Alginor i løpet av perioden mai 2022 til april 2024 gjennomføre en egen aksjeemisjon til Borregaard som vil tilføreAlginor ytterligere 126 mill. kr i egenkapital.


Borregaards eierskap i Alginor vil etter dette bli på 35%.


Marint

Alginor er et marint bioteknologisk selskap basert i Haugesund-regionen. Selskapet utvikler en integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av stortare (Laminaria hyperborea), en fornybar ressurs som vokser i overflod langs den norske kystlinjen. Gjennom bioraffinering og total utnyttelse av råvaren, søker Alginor å utvikle, produsere, markedsføre og selge opptil 12 høyverdige ingredienser til globale markeder med anvendelser innen farmasi og kosthold.


Den annonserte kapitaltilførselen vil sikre Alginor den nødvendige finansieringen for å skalere opp sitt bioraffierikonsept i Haugesund-området.

– Det er påfallende likheter mellom Borregaards forretningsmodell og det bioraffinerikonseptet som er under utvikling av Alginor. Begge selskapers strategier er bygget på full utnyttelse av unike og bærekraftige råvarer til produkter med høy verdi til globale nisjemarkeder. Vi innser at det vil ta tid å oppskalere og finjustere produksjonen samt å etablere en global virksomhet, men vi ser dette som en interessant mulighet med potensielle synergier mellom de to selskapene på flere områder, sier Per A. Sørlie, administrerende direktør i Borregaard.– Vi ser frem til å ha Borregaard ombord som en strategisk og industriell eier etter å ha fullført en omfattende valideringsprosess av vår teknologi og forretningsplan. Takket være våre 25 ansatte, offentlige finansieringsordninger som EU-programmene og våre 297 aksjonærer som har støttet oss i en årrekke, går nå Alginor inn i en spennende fase med oppskalering av selskapets kjerneteknologier. I denne fasen håper vi å dra nytte av Borregaards relevante erfaring og kompetanse innen bioraffinering, før vi gjennomfører en børsnotering av Alginor innen de neste tre årene, sier Thorleif Thormodsen, administrerende direktør i Alginor.

Ovennevnte transaksjoner er betinget av godkjennelse fra Alginors generalforsamling.