juli 26

Delta-varianten av koronaviruset krever årvåkenhet


Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men Delta-varianten av koronaviruset dominerer og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien opplyser instituttet i en artikkel:
Folkehelseinstituttet har gitt ut en ny risikorapport, denne gangen med spesiell oppmerksomhet på framveksten av Delta-varianten av koronaviruset (Sars-CoV-2):
Risikorapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av risiko ved covid-19-epidemien i Norge. Den har som formål å støtte Helse- og omsorgsdepartementets strategiske valg i bekjempelsen av epidemien og kommunenes håndtering av epidemien.


Liten risiko akkurat nå

Folkehelseinstituttet vurderer den samlede risikoen knyttet til covid-19-epidemien i Norge i august–september som liten. Det kan komme en økning i antall smittede, men instituttet vurderer at antallet alvorlige sykdomstilfeller fortsatt blir lavt og med forholdsvis små konsekvenser. FHI anbefaler likevel en årvåkenhet fordi situasjonen raskt kan endre seg, ikke minst på grunn av den mer smittsomme Delta-varianten av koronaviruset.– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, fordi Delta-varianten gir en viss grad av usikkerhet framover, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.


Delta-varianten er nå den dominerende varianten i store deler av verden, inkludert Europa og Norge.
– Mange steder fører dette til en økende epidemi, men land med god vaksinasjonsdekning ser likevel ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, sier Aavitsland.


Delta-varianten sprer seg lettere

Preben Aavitsland sier at ikke minst Delta-varianten tilsier at vi må være årvåkne framover, blant annet fordi Delta-varianten:


.»er mer smittsom og sprer seg lettere enn Alfa-varianten

•ser ut til i større grad enn Alfa-varianten å kunne smitte dem som har fått bare én vaksinedose


Rapporten viser til foreløpige data som indikerer at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av Delta- enn av Alfa-varianten av koronaviruset, men at beskyttelsen er svært god etter to doser. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er dessuten høy etter både én og to doser.


Ut ifra en totalvurdering anser Folkehelseinstituttet det som middels sannsynlig at vi her i Norge får en smitteøkning i perioden august–september, kanskje opp mot to-tre tusen tilfeller per uke. Det er lite sannsynlig at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger. Det som avgjør om epidemien øker de nærmeste ukene, er vaksinasjon og balansen mellom forhold som fremmer og hemmer smittespredning.


Vaksinasjon beskytter

I rapporten blir det pekt på at vaksinasjonsprogrammet går raskt framover, og at oppslutningen er svært høy. Vaksinasjon beskytter rundt 90 prosent mot både mild og alvorlig sykdom. En ekstra effekt av vaksinasjon er hemmingen av epidemiens spredning. Vaksinasjon av unge voksne med stort kontaktnett er særlig nyttig i den sammenheng.


– Er det mulig å angi noen terskel for flokkimmunitet?


– Det er stor usikkerhet knyttet til dette, og det er derfor lite hensiktsmessig å angi en slik terskel. I stedet understreker vi at all vaksinasjon bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll i Norge. Vaksinasjon vil forbli vårt viktigste middel til å holde epidemien under kontroll i samfunnet og det beste middelet for den enkelte for å unngå sykdom og smitte til andre, understreker overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.aktuell link | FHI