juli 27

Andre inntak til videregående opplæring er klart


Inntakskontoret har nå fullført andre inntak til de videregående skolene i Viken, og du kan gå inn på vigo.no for å sjekke resultatet. Husk svarfrist 2. august oppfordrer Viken fylkeskommune i en artikkel:
– Svarfristen er 2. august. Det blir kjørt et 3. inntak rundt 3. august for dem som til nå står helt uten tilbud etter 2. inntak.Alle som har fått skoleplass, må sjekke skolens hjemmeside for å finne tidspunkt for skolestart, sier Hilde Dahlberg på inntakskontoret i Viken.


Gå til vigo.no for å se resultatet

Møter du ikke opp på skolen første skoledag, risikerer du å miste skoleplassen.

Søkere skal ikke kontakte skolene direkte med spørsmål om inntak. Inntaket ligger til seksjon inntak og dimensjonering.


– Viken kan kontaktes på e-post inntak@viken.no eller telefon 22 05 50 22. Det skjer ingen endring på ventelistene før alle søkere uten plass har fått et tilbud, sier Dahlberg.


Husk at du selv må søke om skoleskyss.


Sjekk om du har krav på dette

Husk også at du selv er ansvarlig for å skaffe deg pc/ mac til skolestart. Du kan handle gjennom Vikens innkjøpsordning.


—-

aktuell link