juli 28

Måtte snu 411 biler på gamle Svinesund


Selv om gamle Svinesund kun er åpen for enkelte unntaksgrupper opplever politiet at mange andre reisende forsøker å benytte overgangen.


50 prosent

– Jevnt over har vi måtte snu rundt 50 prosent av trafikken på gamle Svinesund. Siste døgn har det imidlertid tatt seg voldsomt opp, og vi har snudd 411 biler der de reisende ikke har anledning til å benytte gamle Svinesund. Tallet for lovlige passeringer i samme tidsrom var 155, forteller seksjonssjef Merete Beck i Øst politidistrikt.


At så pass mange biler må snus, skaper kø og ventetid for dem som lovlig kan benytte overgangen beskriver Øst politidistrikt i en artikkel:– Blant annet snakker vi om helsepersonell som jobber på sykehuset på Kalnes, i hjemmesykepleien og i andre samfunnskritiske funksjoner. Det er svært viktig for samfunnet at disse ikke blir stående i kø på gamle Svinesund, og vi ber derfor om at reisende som ikke tilhører unntaksgruppene benytter lovlige grenseoverganger.


Politiet antar at mange «prøver seg» på gamle Svinesund når de ser at køen er lang på E6.

– Det eneste de oppnår er å potensielt skape problemer for dem med viktig jobbærend i Norge, samt å havne bakerst i køen på den lovlige overgangen ved E6 når de blir snudd på gamle Svinesund, sier Beck.