juli 29

Millionskader etter styrtregn, mer i vente i dag

Tryg Forsikring har per torsdag morgen registrert vel 150 skadesaker i forbindelse med lynnedslag og styrtregn de siste dagene på Sør- og Østlandet.
– Skademeldingene tikker inn, og det er for det meste vannskader i private boliger i forbindelse med styrtregn, men også en del skader der lynnedslag har kortsluttet elektronikk og elektriske apparater i boliger.


Basert på erfaring estimerer vi skadene hittil til vel 5 millioner kroner, men mange er på ferie så vi forventer en god del etterregistreringer. Siden helgen har vi hatt flest skader på Sørlandet, men etter styrtregn rundt Oslo tirsdag forventer vi flere skademeldinger derifra de nærmeste dagene, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.


Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for mer styrtregn på Sør- og Østlandet i dag. I formiddag er det allerede observert svært kraftig styrtregn i kyststrøkene i Ytre Oslofjord.– Vi er inne i høysesongen for styrtregn, og vi forventer flere vannskader i dag. De som blir rammet opplever ofte at vann trenger inn i kjellere og uthus, spesielt der avløpsnettet i området ikke klarer å håndtere de store nedbørsmengdene. I noen tilfeller ser vi også bilskader hvor biler har blitt stående delvis dekket av vann. Sjekk at vann kan renne fritt vekk fra boligen din, og unngå helst å kjøre bil hvis vannet blir dypere enn 30 cm, sier han.

– Dersom tordenværet nærmer seg bør du trekke ut støpsel på elektronisk utstyr som TV, lydanlegg og datamaskiner, legger Brandeggen til.Forsikringsbransjen registrerte i fjor vel 70.000 vannskader til en samlet kostnad av 3 milliarder kroner. Det er utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til værskader i Norge de ti siste årene, ifølge tall fra Finans Norge.

Flom- og vannskader på bygning dekkes normalt av forsikringen så lenge bygget er brannforsikret. Blir kjøretøy skadet av nedbør eller flomvann kan det dekkes av bilens egen kaskoforsikring.

Input via Tryg Forsikring