juli 31

Bading frarådes ved..
Vannkvaliteten sjekkes jevnlig ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer. Siste tester er gjort nå i uke 30. Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider:Siste målinger av badevannskvalitet

Målinger gjøres i mai, juni, juli og august. Det tas i tillegg siktmålinger av Tunevannet hver uke.

Oppsummering resultater uke 30

Her er en kort oppsummering fra testene i uke 30:
Tunevannet er fortsatt klart og fint, ikke antydning til algeoppblomstring foreløpig.


Ved befaring ved Isesjø, Bodalsstranda, så det nå klart og fint ut, men bading frarådes da forholdene kan svinge/endre seg raskt (blågrønnalger). Skilt som fraråder bading er satt opp på stedet. Det vil tas en ny befaring neste uke.


Høysand hadde noe forhøyede verdier av tarmbakterier, men det påvirker ikke forholdene for bading.

—-

aktuell link | Sarpsborg kommune