august 03

Onsdag 18. august er første skoledag for de videregående skolene.


Onsdag 18. august er første skoledag for de videregående skolene. Her har Viken fylkeskommunen nyttig informasjon til skolestart.

< via Viken fylkeskommune >


Oppmøte første skoledag

Informasjon om klokkeslett og hvor du skal møte opp første skoledag finner du på skolens hjemmeside.


Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig.


Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel.


Koronatilpasset skolestart

Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.


Grønt nivå

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart.

•Ingen syke skal møte på skolen.
•Sørg for god hygiene.
•Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
•Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen


Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet, og den må du ha klar til skolestart. Du kan bestille PC/Mac gjennom fylkeskommunens ordning, eller du kan bruke din egen hvis du har en god maskin fra før. Hvis du kjøper maskin gjennom fylkeskommunens ordning, eier du maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC


Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.


Slik aktiverer du din Viken-bruker


Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?


Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer


Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.


Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo


Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk før skolen starter, må du kontakte skolen direkte.
Se fraværsreglement for alle elever i Viken


Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år hvis du bor i tidligere Østfold eller Buskerud. Bor du i tidligere Akershus, trenger du ikke å søke.


Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker


Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.
Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no


Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår


Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg.

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole?

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.


—-

aktuell link | Viken fylkeskommune