august 06

Tett oppfølging av MRSA-utbruddet på sykehuset ØstfoldUtbruddet av MRSA ved nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold følges tett med pågående smittesporing og testing. Det er sendt ut informasjon til alle som har vært innom avdelingen i tiden hvor smitte kan ha skjedd, og føde-barsel holder åpent som før opplyser sykehuset Østfold på sine nettsider:28. juli ble det oppdaget flere tilfeller av MRSA, gule stafylokokker som er motstandsdyktig mot flere typer antibiotika. Torsdag ettermiddag var det påvist smitte hos 10 barn, 2 pårørende og 5 medarbeidere.Egen avdeling

Utbruddet av bakterien har skjedd ved nyfødtintensiv, som er en egen avdeling for de som fødes for tidlig eller har behov for ekstra behandling og oppfølging etter fødsel. Føde- barselavdelingen i Sykehuset Østfold er ikke berørt av utbruddet.Det er ingen tegn til sykdom hos de som har fått påvist smitte. Selv om MRSA sjelden gir infeksjon, er det viktig å avgrense og stanse en eventuell spredning. Det ventes på resultatet fra flere prøver av aktuelle pasienter, pårørende og medarbeidere, og samtlige barn med pårørende som har vært innom i det aktuelle tidsrommet kontaktes.


Smittesporing pågår

54 barn har vært innlagt ved avdelingen i tiden hvor smitte kan ha skjedd. Samtlige har nå fått tilsendt informasjon om MRSA med oppfordring om å kontakte sin fastlege for å teste både barnet og foresatte.


– De dette gjelder får eller har allerede fått beskjed fra Sykehuset Østfold, øvrige som har vært innlagt og ikke hører noe trenger ikke å bekymre seg, påpeker avdelingssjef Jane Larsen i barne- og ungdomsklinikken.

Det har kommet en del henvendelser etter at utbruddet ble kjent.

– De lurer på om vi har stengt, om fødende skal møte som vanlig, og hvordan det er hvis barnet deres skulle ha behov for ekstra oppfølging. Det er viktig å understreke at gravide skal ta kontakt med fødeavdelingen eller AMK på vanlig vis, og vil da få veiledning og videre informasjon. Vi har åpent for fødsler som før, og barn som har behov for videre oppfølging etter fødsel får det. Det er det ikke noen grunn til å bekymre seg for, sier klinikksjef Eirin Paulsen.


Ved behov for overflytting før fødsel, har nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold mulighet for bistand fra Akershus universitetssykehus.


—-


aktuell link | sykehuset Østfold