august 07

Minner om: Grensekontroll av lystfartøy i Sponvika


Foto via Øst politidistriktSelv om du er fullvaksinert og reiser med lystfartøy fra utlandet, plikter du å fremstille deg for grensekontroll. I Øst politidistrikt er grensekontrollposten for sjøreisende i Sponvika ved Halden opplyser Øst politidistrikt i en melding:


Reisende om bord i lystfartøy som ankommer fra utlandet plikter å fremstille seg for grensekontroll ved det grenseovergangsstedet som ligger nærmest der de planlegger å gå i havn/land. Dette gjelder også personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-sykdom. Se www.regjeringen.no for oppdatert informasjon om innreiseregler.I Sponvika har politiet etablert grensekontroll for lystfartøy utenfor adressen Fjordveien 2, 1794 Sponvika. GPS koordinater: 59*05’29.6″N 11*13’57.9″E


•Åpningstiden er klokken 09:00 til 21:00

• Kontakttelefon til politiet er 02800 eller 64 99 30 00

•Se www.regjeringen.no for oppdatert informasjon om innreiseregler, registrering, karantene og hvilke unntak som nå gjelder for fullvaksinerte, uvaksinerte og andre.

UNNTAK:

Dersom man går om bord i en båt i Norge som krysser territorialgrensen, men kun oppholder seg i fartøyet til man ankommer Norge igjen – og uten at andre passasjerer stiger på – eller man går i land i utenlandsk havn, faller man utenfor kravet om grensekontroll og testing.