august 10

De neste ukene skal undervisningsopplegget «Delbart?» profileres for voksne som..


Politiførstebetjent Renate Ytterdal. Foto via Kripos

Flere kan forebygge ved bruk av «Delbart?»
De neste ukene skal undervisningsopplegget «Delbart?» profileres for voksne som jobber med barn og unge. Hensikten er å vise at dette er noe de kan ta i bruk for å forebygge ulovlig bildedeling
påpeker Kripos i en artikkel:
Målgruppen er voksne som jobber med barn
Undervisningsopplegget «Delbart?» er tilrettelagt slik at også andre enn politiet kan holde foredrag. Dette kan være lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge.


– Da vi laget undervisningsopplegget i 2019, så laget vi det primært for forebyggere i politiet. Nå har vi laget et foredrag som lærere, helsesykepleiere og andre som jobber med barn fritt kan ta i bruk, sier Renate Ytterdal, politiførstebetjent i Kripos.


«Delbart?» er et forbyggende undervisningsopplegg om ulovlig bildedeling og seksuell utpressing. Konseptet er utviklet av Kripos med innspill fra politidistriktene og andre som jobber med barn og unge, og er en del av satsingen mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge.
– Politiet kan ikke alene forebygge ulovlig bildedeling. Vi er avhengige av at andre også kan dele kunnskap slik at barn og unge tar gode valg for seg selv og andre, sier Ytterdal.


1. mars i år inviterte Kripos denne målgruppen til webinarfor å fortelle om hvordan de kan ta undervisningsopplegget i bruk. Det var om lag 1300 personer som deltok.


Spredning av ny promoteringsvideo

Kripos har i denne forbindelse utviklet noen nye videosnutter som retter seg mot voksne som jobber med barn og unge. Hensikten er å gjøre målgruppen oppmerksom på «Delbart?», og vise dem at dette er noe de kan ta i bruk for å forebygge ulovlig bildedeling.


Da «Delbart?» ble lansert i 2019 var det et opplegg for politiet til bruk for målgruppen 13 til 16 år. Siden den gang har undervisningsopplegget blitt tilgjengelig for alle voksne som jobber med barn, og Kripos har utvidet målgruppen til også å gjelde barn fra 5. -7. klasse.


Ønsker du å holde foredrag for barn og unge om deling av seksualiserte bilder?

Undervisningsopplegget «Delbart?» er tilrettelagt slik at lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge kan holde foredrag.

——

aktuell link | Politiet