august 10

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge


Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:
Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å få alvorlig forløp er beskyttet, er det innført noen lettelser i karanteneordningen. Smittekarantene kan i mange tilfeller erstattes av testing.


Unntak fra smittekarantene

Hovedpoenget er at vi anbefaler å erstatte smittekarantene med regelmessig testing for dem som er nærkontakter av smittede personer, med unntak av hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter.


Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det nå er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for uvaksinerte personer under 18 år som er nærkontakter, dvs. at de har vært nærmere enn 2 meter fra en smittet person i mer enn 15 minutter.


Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen. Dersom testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres.


Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn. Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn som nærhet, alder, luftvolum inn mm.


Nytt testregime

Helsedirektoratet og FHI anbefaler implementering av et testregime som gir unntak fra karantene for denne gruppen og anser dette som særlig viktig for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene.


•For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.


•For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.