august 11

Advarer mot bulketorpedoer


Ved bulking er det viktig at du selv fyller ut skademeldingsskjema for å gjøre rede for hendelsesforløpet, opplyser If. Foto: IfEn del bilister som bulker blir utsatt for press og langvarige trusler fra motparten, opplyser forsikringsselskapet If i en melding:Særlig unge og uerfarne sjåfører er lette ofre for ulike former for manipulasjon og press etter bulking.


– Vi har fått høre om flere tilfeller der motparten har tilbudt seg å fylle ut hele skademeldingen som en slags service, både del A og B. Hendelsesforløpet for ulykken har vært helt feil, og den unge sjåføren har urettmessig fått skylden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.


Opplever trusler

– I andre tilfeller kan den unge føreren bli tilbudt å holde ulykken borte fra forsikringsselskapene mot oppgjør i kontanter. Pressmiddelet er gjerne mulig bonustap og høyere priser på forsikringen siden for foreldre og den unge. Som sylfersk bak rattet er en 18-åring et lett offer for påvirkning rett etter en småbulking, sier Clementz.


I fjor gjennomførte YouGov en spørreundersøkelse på vegne av If, og der svarte 7 prosent som hadde fått skade på bilen at de hadde opplevd trusler i forbindelse med ulykken. 2 prosent oppga at de hadde havnet i håndgemeng med den andre føreren. 9 prosent sa at de hadde opplevd munnhuggeri.
1008 personer over 18 år fra hele landet deltok i undersøkelsen.


Møter opp på døra

– Vi har dessverre vært borti noen tilfeller hvor motparten legger press over lang tid, for eksempel gjennom ubehagelige telefoner eller oppmøte på døra. I slike tilfeller anbefaler vi folk å ta kontakt med politiet. Du bør også informere forsikringsselskapet ditt med én gang hvis du blir utsatt for trusler, press eller manipulasjon, sier Sigmund Clementz i If.