august 11

Sender ut 1 million hurtigtester til alle landets kommuner

Helsedirektoratet sender ut 1 million hurtigtester til alle landets kommuner opplyser Helsedirektoratet på sine nettsider:


For at kommunene skal ha en beredskap ved smitteutbrudd, vil Helsedirektoratet nå sende ut 1 million hurtigtester til alle landets 356 kommuner.


Testene kan brukes til å teste barn og unge under 18 år som nå kan testes i stedet for å være i smittekarantene.


– Kommunene har blitt oppfordret til å bestille hurtigtester. Flere kommuner har allerede gjort dette, men mange kommuner har ikke antigen hurtigtester beregnet for prøvetaking i fremre nese eller til bruk som selvtester, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og legger til:


– Vi er oppmerksomme på at kommuner nå vil kunne få flere tester enn de vil forbruke i løpet av pandemien. Helsedirektoratet ønsker, ved utsendelse av hurtigtester, å bidra til kommunenes beredskap og at hurtigtester er tilgjengelige i kommunen ved eventuelle fremtidige utbrudd. Kommuner kan også bestille flere tester ved behov.
Mer skånsom

Fremre nese er anbefalt prøvetakingssted når test benyttes i stedet for karantene. Ved testing for smittevern av personer uten symptomer bør lite invasive prøvetakingsmetoder foretrekkes.


Nasofarynksprøve har noe høyere sensitivitet, men er ubehagelig og medfører større risiko for komplikasjoner. Fremre neseprøve er mer skånsom og anses å være sensitivt nok for dette formålet.
Det anbefales derfor å bruke fremre neseprøve som prøvetakningsted ved test av asymptomatiske, uavhengig av om man benytter antigentester eller PCR.


Raskere svartid

Antigen hurtigtest er anbefalt testmetode når test benyttes i stedet for karantene.


Som med karantene er målet med «test istedenfor karantene» å redusere smitten. Dette gjør at testens evne til å fange opp smitteførende personer er det viktigste.


Her er antigentestene svært gode. Ved å teste flere ganger øker man sannsynligheten for å fange opp smittede personer.

—-

Her kan du lese mer | Helsedirektoratet