august 12

Irriterer seg og har trøbbel med campingvogner – tusenvis av skademeldinger


4 av 10 bilister har opplevd problemer med campingvogner og bobiler, og 13 prosent irriterer seg over dem. Gjensidige har registrert nærmere 1 000 skademeldinger knyttet til disse kjøretøyene i sommer.


En gjenganger i skademeldingene er ulike type kollisjoner (cirka 25 prosent), og veihjelp (cirka 20 prosent), og det er en økning på nær 10 prosent sammenlignet med i fjor sommer.


Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Når det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi.


5 000

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 39 prosent at de har opplevd dette. Samtidig sier 13 prosent at de irriterer seg. Ut fra Gjensidiges egne skadetall, er det grunn for å tro at forsikringsselskapene samlet mottar inntil 5 000 skademeldinger i forbindelse med campingvogner og bobiler i sommermånedene.


– Når irritasjonen er høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en melding: Det er særlig campingvogner som sinker trafikken.


Han forklarer at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Når køene bak et kjøretøy begynner å telle mange titalls biler, er det klart at det er noe som ikke stemmer. Noen når etter hvert et kokepunkt og tar plutselig en ekstrem risiko og kjører forbi, og setter dermed sitt eget og andres liv i fare på veien.


Plikter å slippe forbi

Veitrafikkreglene sier at dersom man velger å kjøre sakte, så plikter man å slippe forbi folk som vil kjøre så fort som fartsgrensen tilsier.


– Sjekk speilene regelmessig, sier Rysstad. Ser du at biler kommer tett på bak, vent til du kommer til en oversiktlig strekning, slipp gassen og blink inntil. Så er bilen eller bilene forbi på få sekunder og alle parter kan fortsette på en trygg og god måte. Veldig enkelt og velig sikkert, sier han.


Gode råd

•Følg med i speilene på trafikken bak

•Kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten

•Ikke la deg irritere av biler som kjører sent – tenk positivt

•Kjører du sakte eller holder fartsgrensen og biler vil forbi, ikke fremprovoser farlige frustrasjonsforbikjøringer