august 13

Skolestart og korona


I takt med økende vaksinasjonsdekning i den voksne befolkningen blir det lettet på smitteverntiltak i samfunnet. Dette gjelder også for skoler og barnehager, og ved skolestart kan de fleste skoler og barnehager åpne på grønt nivå i trafikklysmodellen. Det beskriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider:


For skolestarterne vil det si at første skoledag kan gjennomføres nesten som vanlig, innenfor gjeldende antallsbegrensninger og smittevernråd.
– Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Målsettingen er at de nå skal få en tilnærmet normal hverdag, med ordinære barnehage- og skoletilbud, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.


Smittevernråd på grønt nivå

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager.


Dette er smittevernrådene som gjelder:

•God hånd- og hostehygiene.

•Unngå håndhilsing og klemming.

•Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å teste seg.

Det er færre spesifikke regler og anbefalinger for skoler og barnehager i denne fasen. Skoler, barnehager og SFO er arbeidsplasser, og ansatte skal følge råd til arbeidsplasser.


For foreldremøter og andre arrangement utover vanlig undervisningsopplegg, følges råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter.


Barn og ungdom har svært liten risiko for alvorlig sykdom

– Selv om vi forventer noe smitte blant barn og unge i tiden fremover, vet vi at disse svært sjelden blir alvorlig syke, sier Margrethe Greve-Isdahl.
Hun påpeker at selv de mest sårbare barna og ungdommene oftest vil få mild sykdom, og av disse vil de som er over 12 år få tilbud om vaksine.


– Vi ser at særlig de yngre barna i mindre grad smitter andre, og når mange voksne er vaksinerte, forventer vi mindre smitte også blant barn. Vi ser mer smitte blant ungdom og unge voksne. Disse smittes oftest i sosiale sammenhenger, og ikke på skolen, sier Greve-Isdahl.


—-

aktuell link | FHI