august 13

-Vi har jobbet i sommer – for å gjøre togtilbudet bedre


-Det går (nesten) alltid et tog og trafikken sliter på jernbanen. Derfor stenger vi for vedlikehold og utbygging mens folk flest har ferie. Nå er sommerjobben gjort, men noen strekninger er fortsatt stengt beskriver Bane Nor på sine nettsider:Mandag 9. august kunne store deler av togtrafikken på Østlandet åpne igjen. I seks sommeruker har det vært buss-for-tog på Østfoldbanen, Drammenbanen, Asker- og Spikkestadbanen. I denne tiden har Bane NOR bygd nytt, oppgradert og vedlikeholdt jernbanenettet. Arbeidet legges til sommeren når det er få som pendler til jobb.


– Vi har fått gjort alt vi hadde planlagt i sommer og er veldig fornøyde med det. Dette er viktig for å bedre punktligheten, opprettholde sikkerheten og styrke komforten for de reisende, sier kommunikasjonssjef Kristina Picard i Bane NOR.


Vi takker for tålmodigheten!

Mange som bor ved jernbanen lever tett på det støyende arbeidet vi gjør. Deler av jobben er også gjort på nattestid i sommer.


– Vi ønsker å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten! Vi forsøker å gjøre dette så skånsomt som mulig – for så mange som mulig. Samtidig har vi en jobb å gjøre og deler av arbeidet betyr dessverre mye bråk, sier Picard.


Hun forteller at arbeidet ikke er over for i år. Utover høsten må det jobbes på flere strekninger i helgene. På Jærbanen og Gjøvikbanen er sensommerens skippertak allerede i gang og skal pågå til henholdsvis 12. august og 19. august. Samtidig fortsetter utbyggingen på Follobanen og i Drammen.Follobanen: Største sporutvidelse på over 40 år

Follobanen

Sommeren 2021 har vært en viktig milepæl for Follobaneprosjektet som har hatt nesten 1000 personer i arbeid i sommer.

– Vi har gjort den største utvidelsen av sporområdet på Oslo S på 41 år. Sist gang det skjedde tilsvarende utvidelse, var i tilknytning til innkobling av Oslo-tunnelen i 1980, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR.


I sommer har de nye sporene på Oslo S blitt koblet til Østfoldbanen via den nye Kongshavntunnelen og den nye betongtunnelen under Middelalderparken ved Oslo S.

I Ski har det vært stor aktivitet og et helt nytt stasjonsområde har tatt form. Stasjonen skal stå klar neste sommer.


Fakta – Dette har Bane Nor gjort i sommer:

Follobanen

Inngående spor på Østfoldbanen er koblet til nye og eksisterende spor på Oslo S via den nye Kongshavntunnelen og tunnelen under Middelalderparken.


Bane Nor har gjort omfattende arbeider på Ski stasjon.


Fornyelse Oslo-Ski (Østfoldbanen)

Bane Nor har restaurert og bygd nye støttemurer på Bekkelaget.


Bane Nor har sikret fjell og skjæringer, byttet sviller og skinner, justert sporet (pakking), rensket stikkrenner for å hindre jord- og leirras, ryddet skog for bedre sikt, montert klatrevern på bruer og satt opp nye gjerder.


Sandbukta-Moss-Såstad

Bane Nor har gjort grunnundersøkelser og arbeid i samband med byggingen av nytt dobbeltspor, blant annet i Sandbukta, på Moss stasjon og i Rygge.


Østfoldbanens østre linje

Bane Nor har oppgradert spor og gjort fornyelser av tekniske anlegg på Askim stasjon. Også andre steder er det byttet skinner, slik at togreisen blir mer behagelig.
Bredere oversikt / Bane Nor / aktuell link