august 21

Togkæll: Klart til utrykning 24 timer i døgnet


Hvis alarmen går, skal redningsmannskapene gjøre seg klare til innsats på jernbanen. I løpet av 15 minutter skal Bane NORs nye brann- og redningstog være bemannet og på vei, med 90 000 liter vann og skum opplyser Bane Nor på sine nettsider:Jernbanen har opplevd en formidabel vekst de siste årene med stadig flere passasjerer. Samtidig bygger Bane NOR ut jernbanen med nytt dobbeltspor som skal gi flere avganger og kortere reisetid for de reisende.


– Tog er en av de tryggeste måtene å reise på. Men med flere tunneler, flere tog og flere passasjerer ønsker vi å heve sikkerheten og beredskapen. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har hatt med redningsetatene, og at vi nå er klare til å bistå med branntoget om det blir behov, sier Rune André Eriksen, direktør for Transport i Bane NOR.


Bedre beredskap på skinner

Det nye branntoget er først og fremst til beredskap i tunneler i Oslo og omegn, men det kan også rykke ut ved eksempelvis skogbrann langs jernbanen.
Den siste tiden har mellom 60 og 70 personer fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) fått opplæring i bruk av utstyret i toget. I juli fikk også toget sin ilddåp da det oppstod brann langs Gjøvikbanen. Tilbakemeldingene fra Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har så langt vært positive.
– Det er en stor fordel at vi nå kan komme oss til et skadested på skinner. Hvis det oppstår brann i en tunnel eller langs toglinja, vil det ofte være vanskelig å komme til med brannbil. Vi får også med oss mye av det samme utstyret som vi har i en brannbil, i tillegg til større mengder vann og slukkeskum, forteller brannmester og opplæringsansvarlig i OBRE, Lars Jørgen Pedersen.


Kan evakuere passasjerer i tunnel

Branntoget har to tankvogner med slukkeutstyr, 88 000 liter vann og 2000 liter skum. Det har også en redningsvogn som kan trykksettes slik at passasjer kan evakueres i et røykfritt miljø.


– Det er veldig viktig at vi har denne røykfrie vogna så vi trygt kan evakuere passasjerer hvis det oppstår brann i tunnel. I tillegg er det avgjørende at vi har tilgang på luft til utstyret vi bruker når vi skal inn i miljøer med røyk. Toget har en stor flaskebank med luft, så vi kan fylle røykdykkerflaskene når de er tomme, sier Lars Jørgen Pedersen.— -/


Her kan du lese mer | Bane Nor | aktuell link