august 21

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia


Foto via Redningsselskapet


Bare 6 av 10 voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, ifølge en ny undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund.For å bli ansett som svømmedyktig skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter beskriver Redningsselskapet i en melding:
I den ferske undersøkelsen om voksne nordmenns svømmeferdigheter svarer kun 64 % over 18 år at de kan svømme 200 meter. Tilsvarende tall i Danmark og Sverige er henholdsvis 73 % og 86 %.


— Dette er tall som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland (antall ulykker per capita), sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet (RS).


Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter. Også det er soleklart dårligst i Norden.

— Å tilegne seg gode svømme- og livredningsferdigheter tidlig, samt å kunne vurdere risiko forbundet med vannaktiviteter, er helt avgjørende for å komme nærmere visjonen om at ingen skal drukne, sier Krangnes.


Skolesvømming redder liv

Over halvparten av foreldrene som har svart på undersøkelsen mener at barna i hovedsak bør lære å svømme i skoletiden. Samtidig oppgir kun én av fire at de selv gjorde nettopp det; Lærte å svømme mens de gikk på skolen.— Å lære å svømme som barn kan ikke være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og om foreldrene selv er svømmedyktige. God svømmeundervisning i skolen vil redde liv, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund (NSF).
Både NSF og RS ber nå skoleeierne om å sørge for at lærerne får den kompetansen de trenger, og at det settes av nok timer til å gjøre alle elevene svømmedyktige.

— Frivillige organisasjoner bidrar gjerne med både kurs for lærerne og undervisningsopplegg, sier Kjensli.


Vil ha nullvisjon

I løpet av første halvår i 2021 omkom 29 personer i veitrafikken. 39 personer druknet i tilsvarende periode. 2021 kan fort bli året der vi for første gang opplever at det omkommer flere personer drukningsulykker enn i trafikkulykker.— Vi oppfordrer Stortinget til å vedta en nullvisjon for drukningsulykker og en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging i den kommende stortingsperioden. Etter at nullvisjonen for drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt i 2002 er det gjort et fantastisk godt arbeid som vi kan overføre til drukningsforebygging, sier Krangnes.