august 24

Nye ledere i Sykehuset Østfold


Foto via sykehuset Østfold. Bilde: Fv. Hans Martin Hovengen, Hege Gjessing og Andreas Joner.I august har Hans Martin Hovengen og Andreas Joner hatt sine første arbeidsdager i Sykehuset Østfold som hhv. direktør for teknologi og e-helse og klinikksjef i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.


– Jeg er glad for at vi har funnet to engasjerte og kompetente ledere og jeg ønsker dem velkommen på laget, sier administrerende direktør Hege Gjessing via sykehusets nettsiderk:

Andreas Joner er ansatt som ny klinikksjef etter Irene Dahl Andersen som gikk av med pensjon i juni. Stillingen som direktør for teknologi og e-helse gjenoppstår etter noen år der ansvaret har vært underlagt fagdirektøren i sykehuset.


Tidligere leder ved DPS Halden-Sarpsborg
Andreas Joner er godt kjent i sykehuset. Han har vært både seksjonsleder og avdelingssjef ved DPS Halden-Sarpsborg fram til oktober 2015. I mellomtiden har han vært klinikksjef DPS i Lovisenberg diakonale sykehus.


– Jeg trivdes godt i Sykehuset Østfold og er glad for å komme tilbake. Klinikk for psykisk helsevern har dyktige fagfolk og ledere. Det er en stor klinikk med mange kvaliteter og stort potensiale, sier Joner.


Kjenner teknologien fra byggeprosjektet

Hovengen er heller ikke ukjent med Sykehuset Østfold. Han ledet Sykehuspartner sitt prosjekt med IKT-leveranser til det nye sykehuset på Kalnes, og har dermed bred kunnskap om sykehusets teknologiske plattform.

– Dette har vært drømmejobben min siden jeg var ansvarlig for Sykehuspartners leveranser til det nye sykehuset, sier Hovengen.


Hovengen er utdannet master i markedsføringsledelse, og har nærmere 20 års erfaring fra ulike teknologibedrifter. Han kommer fra en stilling i AFRY Digital Solutions der han de siste tre årene har hatt som oppdrag å være programleder for det største digitaliseringsinitiativet i Helsedirektoratet. Før det var han prosjektdirektør i eSmart systems i Halden, og ledet blant annet deres satsning innen helse.

– Det viktigste blir å jobbe for at medarbeiderne i sykehuset har gode teknologiske verktøy til å understøtte pasientbehandlingen. Den teknologiske plattformen i Sykehuset Østfold skal videreutvikles slik at sykehuset kan opprettholde statusen som ledende innen teknologi og e-helse i fremtiden, sier Hovengen.

—-

aktuell link | sykehuset Østfold