august 25

Laveste antall kontantstøttemottakere i juni noensinneVed utgangen av juni 2021 var det 20 196 mottakere av kontantstøtte. Det er 1 505 færre enn i juni 2020, en nedgang på 6,9 prosent opplyser NAV:


– Nedgangen er litt større enn det den har vært de siste årene, og både andelen og antallet mottakere er det laveste i juni siden kontantstøtten ble innført i 1998. Nedgangen skyldes blant annet at det de siste årene har blitt født færre barn, og at det er færre som har krav på kontantstøtte, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.


Enorm sesongvariasjon

Kontantstøtte er en ytelse med enorm sesongvariasjon. Juni er den måneden der andelen og antallet mottakere av kontantstøtte er høyest. Dette skyldes at mange barn som fyller ett år i løpet av perioden januar til juni ikke har krav på barnehageplass før i august. Mens de venter på barnehageplass, kan foreldrene få utbetalt kontantstøtte. Vanligvis blir både antallet og andelen mottakere halvert i september.