august 27

Gamle Svinesund åpnes for fullvaksinerte


Fra midnatt, natt til lørdag 28. august åpnes det for at fullvaksinerte med gyldig koronasertifikat kan benytte gamle Svinesund til å passere inn i Norge.


Lette situasjonen

– Endringen gjøres for å lette situasjonen særlig for godstransporten, og vi håper tiltaket vil føre til vesentlig mindre kø for yrkessjåførene, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt i en artikkel:


Gamle Svinesund kan dermed lovlig benyttes av pendlere, fullvaksinerte med gyldig koronasertifikat, og enkelte andre unntaksgrupper (se regjeringen.no). Alle andre reisende må benytte E6 for å passere inn i Norge.


Det presiseres at samtlige i bilen må være fullvaksinert for å kunne benytte gamle Svinesund.

Barn som ikke er omfattet av egne unntak i covid-19-forskriften i forbindelse med pendling over grensa, må fortsatt benytte E6. Det samme gjelder reisende som har deklareringsbehov for Tolletaten.Som følge av endringene, vil politiet endre noe på arealbruken og reguleringen av trafikk inn mot kontrollposten for å skape bedre flyt og kapasitet. Politiet er også i gang med å oppdatere nødvendig skilting, men dette er neppe på plass før mandag.


Mer informasjon om innreise til Norge finnes på www.regjeringen.no.