august 29

Avdøde var 34 år, og svensk statsborger. Både han og fornærmede var beboere på..Person død etter at politiet løsnet skudd i forbindelse med et politioppdrag på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen. Her er politiets oppdatering om saken:Oppdatering søndag 29. august klokken 12:00

Politiet har i løpet av lørdag kveld og natt til søndag gjennomført flere vitneavhør og sikret elektroniske spor. Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet, og har nå i all hovedsak avsluttet den aktive delen av etterforskningen av hendelsen som ledet til politiets utrykning.


Avdøde var 34 år, og svensk statsborger. Både han og fornærmede var beboere på Tuneheimen vandrehotell, men det er ikke avdekket noen nær relasjon mellom partene. Vi har avhørt vitner som har hatt kontakt med avdøde i tiden forut for hendelsen, og en rekke personer som har observert forfølgelsessituasjonen.


Det gjenstår fortsatt enkelte mindre etterforskningsskritt, som vil bli gjennomført i løpet av den kommende uken. Fornærmede har i media uttalt seg om hendelsesforløpet, og våre opplysninger samsvarer med det han har opplyst. Avdøde skal ha oppsøkt ham på bopel bevæpnet med én eller to kniver. Fornærmede ble redd og valgte å rømme fra leiligheten, hvorpå avdøde fulgte etter.


Spesialenheten for politisaker etterforsker skuddløsningen. Øst politidistrikt har gitt spesialenheten fullt innsyn i vårt etterforskningsmateriale.


Politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrik:


-Dødsfallet er på alle måter et uønsket og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendelsen er belastende for alle involverte, ikke minst for de pårørende og etterlatte. Våre tanker går i dag til dem.


De involverte tjenestepersonene blir godt ivaretatt gjennom blant andre stedlig ledelse ved Sarpsborg politistasjon, kollegastøtteordningen og vernetjenesten.


Ut ifra de opplysningene jeg har i saken nå, er det ikke fremkommet elementer som tilsier at de må tas ut av tjeneste, men i et HMS-perspektiv er de fritatt for operativ tjeneste de nærmeste dagene.