august 31

NAF: – Folk i byene er dobbelt så positive til elbil


At elbil passer best i byen og ikke på landet, er en myte. Lengre rekkevidde, større biler og hengerfeste taler til elbilens fordel. Og flere har tilgang på lading hjemme i distriktene enn i storbyene. Foto via NAF/Motor


Halvparten av alle som bor i de større byene og sentrale strøk sier nå at deres neste bil blir en elbil. Det er dobbelt så høy andel som de som bor i distriktene. – Flere partier vil innføre moms på elbiler, så folk i distriktene risikerer å komme for sent til bordet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en melding:Andelen som sier at deres neste bil blir en elbil er nå på 50 prosent i storbyer som Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim. Det er om lag dobbelt så høy andel som i distriktskommuner, hvor andelen er på 26-27 prosent. Landsgjennomsnittet er til sammenlikning på 43 prosent.
Sødal advarer mot at myndighetene planlegger å gjøre den avgiftsfrie elbilen gradvis dyrere i årene som kommer.– Det er ingen tvil om at vi snart ser slutten på den helt avgiftsfrie elbilen. – Mange velger å vente med elbil. Å vente for lenge kan imidlertid komme med en ekstra prislapp, sier han.
Stadig flere partier tar til orde for å starte med moms på de dyreste bilene først, og deretter fase inn mer og mer moms på stadig flere elbiler. NAF har advart mot å innføre moms på elbiler før den er konkurransedyktig, og anbefalt myndighetene med å vente til 2024.– Vi håper Arbeiderpartiet, som har gått i front for å innføre moms på de dyreste elbilene, ser verdien av å vente et par år med innfasing av moms på elbiler. Mange av elbilene som koster mest, er også de som har lengst rekkevidde, og dermed de bilene som er mest aktuell for folk som bor utenfor de sentrale strøkene, sier Sødal.Sødal mener at årsakene til at folk i storbyene er mer positive til elbiler enn andre kan være sammensatte.


– Noen mener at elbilen ikke passer i distriktene, med lange avstander og dårlige hurtigladevilkår. Dette er en sannhet med store modifikasjoner.


Flere i distriktene enn i storbyene kan lade hjemme, og elbilen får stadig lengre rekkevidde, blir større og kan trekke henger, sier han. – I 2020 lå gjennomsnittlig rekkevidde på nye elbiler på 400 kilometer, og de neste årene vil vi se flere biler med rekkevidde på 500 kilometer og mer, sier Nils Sødal.


Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF våren 2021. Antall spurte er 4 087 personer.


Tabell

Svar på påstanden «Jeg vil at min neste bil skal være en elbil», etter bokommunenes sentralitet


Kilde: NAFs trafikantbarometer 2021. De som svarer «svært enig» og «enig» regnes som positive til elbil, mens de som svarer «uenig» eller «svært uenig» regnes som negative til elbil.