september 01

Dømt for trusler på Facebook: –Like alvorlig som å rope på torget


Foto via Politiet


Politiet ser at mange ikke skjønner alvoret i trusler på nett. En hundekjører skrev til en annen på Facebook: «Nå kommer jeg med flere og tar deg». Nå er han dømt til å betale en bot på 9600 kroner beskriver politiet i en artikkel:Mannen i 50-åra skal ha truet en mann på Facebook som han mener stjal hundesleden hans. Mannen hadde meldt om tyveriet til politiet to ganger. Saken ble henlagt begge gangene. Etter avslagene tok mannen direkte kontakt med fornærmede på Facebook:


«Jeg vet hvem som har [sleden], men lite hjelp å få fra politi og myndigheter…. Så nå kommer jeg med flere og tar deg…».


Nå er mannen i 50-åra dømt til å betale bot eller 19 dagers fengsel beskriver politiet Innlandet videre.


Forstår ikke alvoret

Johan Martin Welhaven, påtalesjef i Innlandet politidistrikt, sier mange ikke skjønner alvoret i slike trusler på nett.


– Du får kanskje mer distanse til den du vender deg til når du sitter og hakker det ned på tastaturet, i motsetning til når du står ansikt til ansikt. Da tenker en ikke i de baner og en har ikke oversikt over strafferetten. En ser ikke alvoret i det en gjør, sier han.


Truslene må ikke skje direkte, det kan være like straffbart om noen blir klar over truslene via andre personer.


– Det du sier verbalt, det du skriver i et brev, det du roper ut på et torg eller det du skriver i sosiale medium, det blir vurdert likt, sier Welhaven.
Tall fra Innlandet politidistrikt viser at meldinger som handler om skremmende atferd har økt fra 2017 til 2020. Det samme gjelder trusler. Til nå i 2021 har politiet i Innlandet fått inn 197 meldinger som handler om trusler.


Johan Martin Welhaven har råd til de som opplever en ubehageleg situasjon på nett – og som vurderer å melde til politiet:


– Ta vare på SMS og e-post og kontakt politiet, så kan vi snakke om hvordan vi håndterer dette videre.
Welhaven sier de skiller mellom hva som er akseptabelt å skrive og ikke. Og at det ofte handler om folkeskikk. Han oppfordrer folk til å ta følgende test:


– Dersom du skriver noe på nett, ville du sagt det samme dersom du sto overfor denne personen fysisk?

Johan Martin Welhaven
Johan Martin Welhaven er påtaleleder i Innlandet politidistrikt.


Politiet har særlig fokus på hets og trusler i forbindelse med same- og stortingsvalget.


I forrige uke ble det arrangert et digitalt møte sammen med fylkeskommunen, Statsforvateren og KS, der tema var at politikere, spesielt unge politikere, er ekstra utsatt for hets og trusler.


– Vi har forebygging som hovedstrategi og det skal være en viktig del av innsatsen også på dette området. Gjennom tilstedeværelse og dialog, både i det fysiske og digitale rom, skal politiet bidra til
forebygging av hatefulle ytringer og trusler som rammer politikere og andre samfunnsdebattanter, sa politimester Johan Brekke på møtet.

—-

aktuell link | politiet