september 01

SMS fra politiet om å fornye pass


Foto via Politidirektoratet


Politiet sender nå SMS til innbyggere som har utløpt pass, med en påminnelse om å fornye passet sitt dersom de har behov for det. Det opplyser politiet på sine nettsider:


Politiet forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det blir mulig å reise mer igjen, og mange pass utløp i fjor uten at de ble fornyet på grunn av pandemien.


– For å unngå at alle søker samtidig og det blir lange ventetider, får mange nå en påminnelse om å fornye passet sitt i god tid hvis de har behov for det, sier Arne Isak Tveitan, seksjonssjef i Politidirektoratet.
Det er kun et utvalg av innbyggere som får SMS, politiet anbefaler derfor alle som vet de skal ut å reise i fremtiden og trenger et nytt pass, å bestille en time på politiet.no i god tid. Her legges det ut timer fortløpende.


Trygg SMS

Politiet har tidligere advart om svindlere som utgir seg for å være politiet på SMS.


– Innbyggerne kan være sikre på at denne meldingen er fra politiet. Den inneholder ingen oppfordring om å dele personopplysninger, bare en oppfordring om å bestille seg en passtime hvis de trenger det, sier Tveitan.


Informasjonen i meldingen hentes fra politiets passregister og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Utsendelsen baseres på informasjon om hvor man sist søkte om pass, og starter med passene som utløp fra begynnelsen av mars 2020.aktuell link | politiet