september 03

Nå kan du søke tillatelse til jaktvåpen digitalt


Politiet lanserer en løsning for digital innsending av søknader om jaktvåpen.


– Den nye løsningen forenkler hverdagen for søkere som slipper å fylle inn skjema for hånd og så sende det i posten. Det forenkler også hverdagen for politiets saksbehandlere som slipper å tyde håndskrift, sier prosjektleder Wemunn Aabø i politidirektoratet.


Tiltaket er et ledd i digitaliseringen av politiets tjenester. I første omgang gjelder løsningen bare våpen til jakt opplyser Politidirektoratet i en artikkel:
Utfylling av søknad skjer digitalt og identifisering skjer gjennom ID-porten. Når søknaden er utfylt sendes den til det politidistriktet hvor søker er folkeregistrert. Søknaden lander i politiets saksbehandlingsløsning og behandles av en saksbehandler. Svar på søknaden kommer på e-post og selve tillatelsen sendes i posten til folkeregistrert adresse i form av et A4-ark i tre eksemplarer.


I første omgang skal søknadene behandles manuelt, og derfor vil tiltaket alene ikke gi noen vesentlig reduksjon av saksbehandlingstiden. Det er fortsatt mulig å sende inn søknad på papir. Saksbehandlingstiden vil være lik uavhengig av måte det søkes på.


Løsningen er steg 1 i en større digitalisering av våpenforvaltningen, som er et samarbeid mellom politiet og Brønnøysundregistrene. Steg 1 innebærer at søkere kan sende inn søknad om tillatelse til å erverve jaktvåpen gjennom politiet.no.


Til høsten starter arbeidet med steg 2. Målet er å automatisere behandlingen av jaktvåpensøknader. Søkere som fyller kravene til personlige egenskaper og behov vil kunne få innvilget våpen uten manuell saksbehandling. En slik søknad kan avgjøres på få minutter, og vil ha store likheter med bankenes løsning for lånesøknad på nett. I tillegg bygges det opp et nytt og moderne nasjonalt våpenregister som vil bidra til økt datakvalitet og kontroll over registrerte skytevåpen.


Slik søker du om tillatelse til våpen

—-

aktuell link | Politidirektoratet