september 09

Foreldre frykter uoppmerksomme bilister


Foto via Fremtind / K Kalager. Hold øynene på vegen og ikke på mobilen når du kjører.


Det foreldre frykter mest på skoleveien til barna, er bilister som er uoppmerksomme og kjører for fort.

Over 4 av 10 foreldre med barn i barneskolen er bekymret for tryggheten på skoleveien. Av disse oppgir over 8 av 10 at de er bekymret for uoppmerksomme bilister. Det kommer frem av en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.– Hold øynene på vegen og ikke på mobilen når du kjører. Et blikk på telefonen og for mye fikling på skjermen i bilen kan være skjebnesvangert, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.
Over 7 av 10 oppgir at de er bekymret for bilister som bryter fartsgrensen opplyser Fremtind i en melding:


Se godt etter lydløse elbiler

– Vi oppfordrer alle bilister til å følg fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig.


Nær 6 av 10 oppgir at barna ikke er i stand til å forstå trafikkbildet og ta riktige beslutninger i trafikken. – Og med mange stillegående elbiler i trafikken er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om, og ikke stoler for mye på hørselen, sier Nielsen.


– Om ikke lenge blir det mørkere, og foreldrene må snart finne frem refleksene og gjøre barna godt synlige i trafikken, sier Nielsen.

Følg ekstra med når det er vegarbeid langs skoleveien

– Er det vegarbeid langs skoleveien må en være ekstra påpasselig. Tunge kjøretøy som rygger eller kommer ut i avkjørsel kan være farlig fordi de har store blindsoner, sier Klaus Ottersen som jobber med trafikksikkerhet i Statens Vegvesen.


Ifølge Statens vegvesen utgjør vegarbeid langs skoleveier en betydelig risiko for alvorlige hendelser og dødsfall. En analyserapport* fra 2017 viser at nesten 1 av 5 dødsulykker med gående og syklende barn og unge skjer i forbindelse med vegarbeid.


– Ansvarlige for vegarbeidet må ta hensyn, som å unngå å rygge om det er mulig. I tillegg bør både skolene og foreldrene følge med strekningene frem til skolen om det er vegarbeid. Da kan vi unngå flere uheldige eller farlige situasjoner, sier Klaus Ottersen.
Rapporten anbefaler flere krav til aktørene som utfører vegarbeid der gående og syklende ferdes, som ekstra sikring og varsling av skolene.


– De som utfører vegarbeid bør også tilby skolene å komme på besøk med et tungt kjøretøy. Da kan de informere barn og foreldre om blindsoner og det skolebarna må være klar over når en ferdes på slike steder, sier Ottersen.

Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind i august i år, med 1133 respondenter.