september 11

Oppdrag til Jernbanedirektoratet: Bedre nettdekning langs jernbanen!
– Bedre nettdekning på toget er viktig for å gjøre jernbanen enda mer attraktiv. Det vil ha stor effekt for muligheten til å jobbe om bord eller for å nyte turen enda mer. Vi setter derfor i gang et arbeid som skal forbedre nettdekningen langs jernbanen i Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Foto: Olav Heggø

Foto via Jernbaneverket / O. Heggø


Samferdselsdepartementet har i dag bedt Jernbanedirektoratet om å gjennomføre et forprosjekt om bedre nettdekning langs jernbanen.


– Forprosjektet skal gi oss en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut dekning først – ut fra hvor behovene er mest prekære og gir størst effekt. Målet for hele prosjektet er å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene her i landet, sier samferdselsministeren.Bedre nettdekning – et av de mest lønnsomme tiltakene


I Nasjonal Transportplan for 2022-2033 satte regjeringen av 2,6 milliarder kroner til dette tiltaket i første seksårsperiode. Å investere i bedre nettdekning er vurdert til å være et av de mest lønnsomme tiltakene på jernbanen.


– Undersøkelser av kundetilfredshet viser at de reisende er misfornøyde med internettilbudet om bord i togene. Mobildekningen langs jernbanen i Norge er mange steder dårlig eller til og med fraværende. Regjeringen har derfor prioritert å legge til rette for større investeringer langs jernbanen for å møte de reisendes forventninger til nettdekning, sier samferdselsministeren.


I friluft, i tunneler og inne i togsettene

For å møte de reisendes forventninger er det nødvendig med god og sammenhengende nettdekning i friluft, i tunnelene og inne i togsettene på jernbanestrekningene.


Norske tog AS er allerede i gang med å installere mobilforsterkere i togsettene. Dette sikrer kvaliteten om bord. Staten ved Bane NOR har ansvar for å installere utstyr i tunnelene. I friluft tas det utgangspunkt i kommersiell utbygging i regi av mobiloperatørene.