september 13

Mange tiltak i gang for å forebygge selvmordEtt år etter at regjeringen la fram Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 Ingen å miste, er det satt i gang arbeid med en rekke tiltak.


– Jeg er glad for at det er satt i gang arbeid med så mange av tiltakene i løpet av dette første året av handlingsplanens virkeperiode. Arbeidet foregår i mange sektorer og mange deltar, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding:


Handlingsplanen ble lagt fram 10. september i fjor, på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Å skape håp gjennom handling. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg, er mottoet for årets verdensdag. 2021.


– Med handlingsplanen innførte vi nullvisjon for selvmord i Norge. Vi ønsker å formidle et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord. Nullvisjonen gjelder for hele samfunnet. Det understreker vårt felles ansvar og er en tydelig forpliktelse om å prioritere selvmordsforebygging høyere, understreker Høie.


Bedre oppfølging

Gjennom den femårige handlingsplanen vil regjeringen arbeide for mer systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet.


Åtte departementer samarbeider om planen. Helse- og omsorgsdepartementet leder arbeidet. Planen inneholder 61 tiltak. Tiltakene er rettet både mot befolkningen og mot tjenestene.


– Vi vil arbeide for å øke kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging. Vi arbeider også for at mennesker i selvmordsrisiko og deres pårørende skal få god hjelp, og for at etterlatte etter selvmord skal få en bedre oppfølging, understreker Høie.


Felles hjelpenummer

Det er også opprettet et nytt nasjonalt forum for forebygging av selvmord. Forumet er bredt sammensatt med representanter fra bruker-, pårørende- og etterlattorganisasjoner, tjenester og ulike fag- og kompetansemiljøer.


– Arbeidet med å undersøke alle sider ved hvert enkelt selvmord, enten det skjer utenfor eller innenfor helse- og omsorgstjenesten, har startet.

Dette skal vi lære av.

Vi er i startgropen i arbeidet med å utrede om vi skal samorde flere av hjelpetelefonene til et felles nasjonalt nummer. Vi ser også på om dette kan danne grunnlag for en nødknapp som kan benyttes for eksempel i sosiale medier, slik at det blir enkelt å nå frem for de som trenger hjelp, sier Høie.