september 14

På torsdag kan du tenne bål igjen


SOSIALT: Bålbrenning er en hyggelig og sosial aktivitet på tur. Foto: Gard Eirik Arneberg/ Norsk FriluftslivPå torsdag oppheves det generelle bålforbudet i skog og mark. – Økt interesse for bål under pandemien, beskriver Norsk Friluftsliv i en melding:

På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.
På torsdag oppheves forbudet for i år. Det er det grunn til å tro at mange gleder seg til, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.– Under korona har mange fått øynene opp for å samles rundt bålet. Spesielt har interessen økt blant unge, og lite tyder på at den vil dabbe av i tiden framover.


I en Ipsos-undersøkelse oppgir én av fire mellom 15 og 24 år at de har tent bål oftere under korona. Av disse sier 80 prosent at de ønsker å fortsette med det også etter pandemien.


Oppfordrer til bålvett

Selv om det generelle bålforbudet er opphevet kan det være utvidet forbud i enkelte områder der det har vært lite nedbør. Det er uansett fortsatt viktig å ta visse forholdsregler før man tenner opp bål, understreker Lier.Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vær obs på vær- og vindforhold, og sørg for at ilden er slukket før du forlater stedet. I tørre perioder med stor skogbrannfare kan kommunene innføre lokale forbud, også nå på høst- og vinterstid.


Det er også viktig å ha egnede slukkemidler tilgjengelig, og at bålet ikke er større enn at du har kontroll på det.


– Så lenge man bruker bålvett, er det bare å komme seg ut og nyte roen og stemningen det gir å samles rundt et bål, oppfordrer Bente Lier.


Tips til trygg bålbrenning:

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.

Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.


(Kilde: DSB)