september 16

Nytt regelverk skal hindre piratkopier over grensa


Foto via Toll / presse


Piratkopierte varer har et enormt omfang og er en trussel for miljø, helse og sikkerhet beskriver Tolletaten på sine nettsider:

Nye endringer i toll-loven skal styrke Tolletaten sin kontroll med ulovlig handel av piratkopier og merkevareforfalskingar, opplyser Tolletaten på sine nettsider:

Med den nye regel-endringen toll-loven kapittel 15 kan etaten nå stoppe postsendinger der kun avsender driv næringsverksemd. I praksis vil dette si at Tolletaten kan holde tilbake og destruere piratkopier i mindre sendinger, også der mottaker er en privatperson.

– Som privatperson risikerer du å betale for en falsk vare som du aldri får. Vi gjør dette blant annet for å beskytte samfunnet mot varer som er skadelige for miljøet og helsen vår.


Det øker også våre sjanser for å stoppe farlige varer som ungene våre leker med, ulovlig handel med piratkopier og alvorlig organisert kriminalitet, sier avdelingsdirektør i Tolletaten, Anna Kirkeluten.


Verdier for 900 milliarder

Tolletaten avdekker, holder tilbake varer og varsler rettsighetshaver om det er grunngitt mistanke om brudd på immaterielle rettigheter ved import eller eksport. Blant varer som blir piratkopierte finn Tolletaten både klær, elektronikk, legemiddel og bildeler.


Piratkopierte varer har et enormt omfang, og trusselen industrien utgjør for både helse, miljø, sikkerhet og næringsliv er stor. Europol sine tall viser at 5,8 prosent av alle varer som kommer til Europa er piratkopierte varer – dette utgjør verdier for om lag 900 milliarder kroner.
aktuell link / Toll