september 16

På lørdag får du gratis jusshjelp


På Juristdagen står jurister og advokater klare til å hjelpe. Foto: Juristforbundet.


Lørdag formiddag kan du få svar på juridiske spørsmål og råd om hvordan du bør håndtere saken din. Helt gratis. Jurister og advokater vil på Juristdagen 18. september stå på 37 stands over hele landet for å veilede publikum.


I Østfold

.. er det Halden og Fredrikstad som er aktuelle byer.

.. aktuell liste / steder


Ikke alltid enkelt

Juss er ikke alltid enkelt. Bare tenk på alle lover, forskrifter og «anbefalinger» som har kommet og gått for å hjelpe oss gjennom koronapandemien. Jurister er trent til å manøvrere i et slikt landskap. Derfor arrangerer Juristforbundet den årlige Juristdagen.


Spør oss om arv eller eiendom

Juristdagen er et tilbud om juridisk rådgivning med svært lav terskel. Jurister og advokater står sammen på 37 stands, fordelt på 21 kommuner over hele landet, for å svare på spørsmål fra publikum. Se fullstendig liste lenger ned.


Mange er i tvil om de skal søke bistand hos en advokat eller et offentlig kontor. På Juristdagens stands får du svar eller råd om hvor du kan gå videre med saken din.


Noen spørsmål går ofte igjen fra år til år – som arv og skifterett, eiendomsspørsmål og trygderett. I år forventer vi også mange spørsmål om reglene knyttet til koronapandemien.


Fokus på barn og unge

Juristdagen har i år et spesielt fokus på barn og unge, som særlig har vært rammet av pandemien. Flere stands i Oslo vil ha jurister med spesialkunnskap om lovverk som gjelder barn og unge, og er derfor godt forberedt på slike spørsmål.


Juristdagen arrangeres for 15. gang lørdag 18. september. Jurister fra ulike etater og virksomheter tar imot spørsmål fra publikum kl. 11.00-14.00.