september 22

3 av 10 unge fortsetter å bruke defekte ladere


Foto via Kripos / Brannvernforeningen


…det kommer frem i en fersk undersøkelse som Kantar har gjort for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If i forbindelse med den årlige Brannvernuka. En lader eller et batteri som er skadet, kan føre til brann og bør ikke brukes beskriver Brannvernforeningen en melding:Et oppladbart batteri kan ta fyr av flere årsaker, oftest grunnet skade på batteriet eller feil på selve utstyret. Skader kan skyldes feil under bruk, men også fabrikasjonsfeil eller teknisk svikt. En type skade på batteriet er mekanisk skade. Ved harde støt eller slag kan det skje en intern kortslutning i batteriet som i sin tur kan føre til brann. Det har vært en rekke branner i ulike typer elektriske artikler de senere årene.


– Hvis du merker noe unormalt, ser skader eller deformasjoner på batteriet bør du få det sjekket. Vær også spesielt obs på brune eller misfargede plugger og kontakter, men også sprekker og andre synlige skader på ladeutstyr, produkt og batteri. Merker du for eksempel at batteriet i mobilen eller i pc-en begynner å bule ut eller blir unormalt varmt må du være forsiktig. Slitt ladeutstyr eller batteri og produkt med skader skal byttes ut, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.


Det blir stadig flere ladbare artikler i norske hjem, og med det øker brannfaren. Produkter som elektriske støvsugere, golftraller, el-sparkesykler og ståbrett, har alle oppladbare litium-ionbatterier. Disse batteriene har lav vekt, lagrer energi på en effektiv måte og egner seg derfor godt også til litt større oppladbare produkter. Samtidig ser vi at konsekvensene ved brann for flere av disse produktene blir mer alvorlig sammenliknet med mindre energirike batterier, som alkaliske batterier.– Både elsykler, droner, fjernstyrte biler, lommelykter, radioer og elverktøy har vært årsak til branner i Norge. Vi frykter at antallet lade- og batteribranner kommer til å øke fordi omgir oss med stadig flere ladere og oppladbare batterier i hverdagen, sier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leder av skadeforebyggende avdeling i If.


Flere av brannene har ført til store materielle skader, helt opp mot 10-12 millioner kroner, ifølge If.


– Ved antydning til brann i slike batterier bør man forsøke å få gjenstanden ut i friluft og legge batteriene i vann, hvis det er mulig. Det finnes også egnede håndslokkere på markedet tilpasset for å slokke branner i litium-ionbatterier. Klarer du ikke slokke selv, ring brannvesenet på 110 umiddelbart. Utsett aldri deg selv eller andre for fare ved å prøve å slokke for enhver pris, da er det bedre å sørge for at alle kommer seg i sikkerhet og la brannvesenet ta slokkejobben, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.


Brannvernforeningen, DSB og If har lansert nye ladevettregler i forbindelse med årets Brannvernuke, som er denne uken. Ladevettregel nr åtte er: «Bytt ut skadet utstyr.»


Ladevettreglene:

1. Lad i rom med røykvarsler
2. Lad når du er våken og til stede
3. Les og følg produsentens bruksanvisning
4. Bruk helst original lader
5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
6. Ikke lad i senga
7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
8. Bytt ut skadet utstyr
9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110


Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If.


Om undersøkelsen

Tallene kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomførte av Kantar i august og september 2021, på vegne av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.


På spørsmålet «Hvis du oppdager at laderen er skadet, eksempelvis at ledningen sprekker opp eller pluggen er blitt skeiv, hva gjør du?» svarer 28 % av de under 30 år at de vil fortsette å bruke den.