oktober 04

Nedgang i boligprisene: – Vi går mot en myk landing i boligmarkedet
NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 0,7 prosent i 3. kvartal 2021. Borettslagsprisene ligger allikevel hele 9,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor opplyser Norske Boligbyggelag i en melding:– Boligprisene faller 0,7 prosent i tredje kvartal. Den største nedgangen finner vi i Oslo. Norges Bank økte renten i september og planlegger ytterligere tre til fire renteøkninger innen utgangen av neste år.


Samtidig ser vi at byggeaktiviteten er nokså høy flere steder, men hovedstaden er dessverre et unntak. Disse faktorene, samt en naturlig avkjøling av et overopphetet marked bidrar til at markedet nå er i bedre balanse. Boligprisene flater sjelden ut over tid, men det ser ut til at vi går mot en myk landing i boligmarkedet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBLRegjeringen bør måles på andelen som eier egen bolig

At prisveksten dempes er godt nytt for alle som skal inn i boligmarkedet, men det er likevel en utflating på et høyt prisnivå i mange byer.


– NBBL håper at den nye regjeringen treffer tiltak som gjør det lettere å etablere seg i egen bolig. Høy og stabil boligbygging er helt nødvendig for å stagge boligprisveksten, og det er et offentlig ansvar å tilrettelegge slik at boligbyggelag og andre utbyggere kan levere stabil boligbygging. Alternative eiemodeller som Leie-til-eie og Deleie som stadig flere boligbyggelag tilbyr kan være viktige bidragsytere. Regjeringen bør om fire år måles på om flere eier egen bolig enn i dag, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL