oktober 04

Sykehuset Østfold: Beskytter de minste


Selv om samfunnet generelt nå har åpnet opp, er det fortsatt besøksrestriksjoner på føde-barsel, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsklinikken.


– Vi ser allerede nå en økning av ulike luftveisinfeksjoner, og de minste er ekstra utsatte for smitte, sier klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne-barn på sykehuset Østfolds nettsider:


Når vi nå treffes i større grad, og de fleste reglene og anbefalingene vi har fulgt under pandemien opphører, opplever sykehuset nå en økning av blant annet RS-viruset.


– Basert på prognose og møte med Folkehelseinstituttet, så er det forespeilet at det blir et betydelig antall barn og ungdom innlagt med luftveisvirus i kommende sesong. Sesongen kan komme til et uvanlig tidspunkt. Det er viktig å unngå at det kommer smitte inn i avdelingene. Vi vet at det ofte er et ønske om å besøke både de nyfødte og de større barna som er hos oss, men vi må gjøre hva vi kan for å beskytte dem. Da er det viktig at antall besøk begrenses, sier Paulsen.


Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, og foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken.


– Far/medmor/partner eller en annen ledsager kan også bli med på rutine ultralyd. Det gjelder også når barnet skal til kontroll på barselpoliklinikk. Det er ikke mulig å ta med søsken, sier Paulsen.

Vent med besøk hjemme

Klinikken anbefaler også at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset etter fødsel, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.


– Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, er det viktig å være forsiktig den første tiden, sier hun.


En ledsager

Til andre timeavtaler ved kvinneklinikkens poliklinikker, er det mulig å ha med én ledsager.




aktuell link / sykehuset Østfold