oktober 13

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv! Østfold..

Over 70 prosent av dem som tok sitt eget liv i 2020 i Norge var menn. Likevel oppsøker færre menn enn kvinner hjelp i kriser. Det er nettopp derfor den nye folkeopplysningskampanjen mot selvmord i Østfold skal rette seg mot menn opplyser Det medisinske fakultet i en melding:


Onsdag 13. oktober lanseres kampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» i Østfoldregionen. Denne gangen er den rettet mot voksne menn. Å spørre og snakke om det vanskelige er et modig første skritt, ifølge Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).


– Selvmordstanker kan oppstå i vanskelige livssituasjoner, for eksempel hvis man har vansker i parforhold, på jobb, skole eller har økonomiske problemer. Menn har ofte en høyere terskel for å søke hjelp enn kvinner. Vi trenger å bli bedre på å rekke ut en hånd og hjelpe folk til å takle de vonde følelsene eller sitasjonene som kan utløse selvmordstanker, sier han.


– En sosial bombe

Veldig mange blir påvirket av et selvmord, ifølge Mehlum.


– I tillegg til det tragiske ved et tapt liv er selvmord som en sosial bombe. Det påvirker familie, barn, partnere, kollegaer og venner – ja hele samfunnet vårt. Vi må jobbe for å få ned selvmordstallene, for de reduserer kvaliteten på både livet og på samfunnet.


Denne kampanjen startet på bakgrunn av regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging (2020-2025). Ett av målene i handlingsplanen er trygg kommunikasjon om selvmord, blant annet for å øke kunnskapen om selvmordstematikk og depresjon i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp.


Mange søker ikke hjelp

– Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Mehlum.


Sykehuset i Østfold, Mental Helse og NSSF har jobbet sammen for å utvikle kampanjen. Alle kommunene i Østfold samt andre lokale aktører, brukerorganisasjoner og frivillige deltar også aktivt i prosjektet og er med på samarbeidet om selvmordsforebyggende arbeid. Dette inkluderer kursing av helsepersonell og nøkkelpersoner som sosialarbeidere og frivillige i samfunnet.