oktober 15

Høy og økende koronavaksinasjonsdekning


Hver eneste dag tar flere hundre personer over 18 år i Norge sin første dose med koronavaksine. Nå er 91 % av alle kvinner og menn over 18 år eller eldre vaksinert med minst en dose koronavaksine beskriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:
Så langt har over 4,1 millioner (4 190 646) fått første dose koronavaksine, og 3 705 156 personer har fått to doser viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.– Innsatsen kommunene har gjort og fremdeles gjør i arbeidet med å beskytte befolkningen mot koronasykdom er formidabel, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.


Fortsatt mange som tar 1. dose koronavaksine

Tall fra SYSVAK viser at i oktober har hver eneste dag litt over 3 200 personer fullført koronavaksinasjon med 2. dose, og om lag 350 personer som er 18 år eller eldre har tatt sin første koronavaksine.


– Det at det fortsatt er mange som nå får første dose koronavaksine, viser at det tar tid å nå alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, sier Bukholm.
Samtaler med kommunene viser at det er en rekke årsaker til at noen innbyggere starter koronavaksinasjon først nå. Noen er redd for bivirkninger og har ønsket å vente for å få mer informasjon, mens andre er bekymret for sprøytestikket, folkemengder eller smitte. Samtidig er det en del som ikke har tatt vaksinen før nå på grunn av jobb, tidspunktet de fikk vaksinetime eller fordi de ikke ønsker å ta vaksine mens de er gravide eller de må vente på grunn av sykdom.– Vi er over i en annen fase i koronavaksinasjonsprogrammet, og de som ønsker tilrettelagt tilbud på grunn av redsel for sprøytestikk eller rett og slett for å få tid til vaksinasjon, kan ta kontakt med helsetjenesten i kommunen de oppholder seg i, sier Bukholm.Han presiserer at koronavaksinasjon blir et stående tilbud ut 2021 og inn i 2022, for vi vil være sikre på at alle som ønsker å ta koronavaksine får mulighet til det. I tillegg vil eventuelle utvidelse av anbefalinger eller oppfriskningsdoser vurderes etter behov i tiden fremover.aktuell link | FHI