oktober 15

-Sykehuset Østfold tar grep for å beholde jordmødrene


F.v. Eirin Paulsen, Carina Borgersen og Anita Lyngholm. Foto via sykehuset Østfold


– Våre jordmødre strekker seg langt for at de fødende skal ha en trygg og god opplevelse hos oss, men det er helt nødvendig at vi setter inn nye tiltak for å beholde dem, sier klinikksjef Eirin Paulsen.
Jordmormangelen på landsbasis får stor oppmerksomhet. De tillitsvalgte i Sykehuset Østfold har uttrykt bekymring for jordmormangelen også i kvinneklinikken på Kalnes beskriver sykehuset på sine nettsider:


– Jeg deler absolutt de tillitsvalgtes bekymring. Heldigvis har vi en dyktig stab av medarbeidere som sikrer at vi har en forsvarlig fødselsomsorg, men vi må finne gode løsninger både for å rekruttere flere jordmødre og for å beholde jordmødrene vi har. Dette jobber vi iherdig med nå, sier Paulsen.


Kompensasjonstillegg

Denne uken har klinikkledelsen hatt to møter med de tillitsvalgte , verneombud og ledere for å diskutere ulike tiltak.


– Vi har kommet frem til at vi innfører et kompensasjonstillegg for jordmødre med minimum 5 års ansiennitet som jordmor. Dette gjelder både ansatte i faste stillinger og ansatte i vikariater, sier Paulsen.


– Vi har ventet lenge på dette, og er glad for at det nå settes inn helt konkrete tiltak, sier Anita Lyngholm, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF)


Overfører oppgaver

En måte å legge bedre til rette for jordmødrene i sykehuset, er å overføre noen av dagens oppgaver til andre yrkesgrupper. Både sekretærer, barnepleiere og sykepleiere kan overta noen av oppgavene i både på føden og på barsel, og intervjuer til stillinger pågår.


—-

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold