oktober 16

Fire av ti nord­menn fø­ler seg lurt i dag­lig­vare­bu­tik­ken


Foto via Forbrukerrådet / K H Larsen. Ikke godt nok: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet savner bedre informasjon om opprinnelsesland.Hele 41 prosent av norske forbrukere føler seg lurt som følge av for dårlig opprinnelsesmerking på matvarer, viser Forbrukerrådets egen undersøkelse. – Åpenbart ikke godt nok, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet i en artikkel:
Forbrukerrådets YouGov-undersøkelse om hvordan mat merkes med opprinnelsessted viser at drøyt fire av ti nordmenn har opplevd at de har følt seg lurt når de har handlet mat på butikken. Årsaken er for dårlig merking av opprinnelsesland.


Norsk så langt lageret rekker

Mange forbrukere ønsker å handle mat basert på norske råvarer, men kan på grunn av uklar merking ende opp med kjøtt fra Tyskland, blomkål fra Nederland eller salat fra Spania. I mange tilfeller kommer det ikke en gang frem av emballasjen hvor produktet kommer fra.


– I enkelte tilfeller kan det være opplyst om at […] vi bruker norske råvarer så langt lageret rekker, eller at kjøttet har en opprinnelse fra Norge/Tyskland. Forbrukeren får altså i kjøpsøyeblikket ikke presis og god nok informasjon om opprinnelsen til produktet. Det sier Gunstein Instefjord, fagleder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.
Han påpeker at plasseringen av produktene i butikk er med på å skape forvirring:


– Når emballasjen for kjøtt fra Norge og kjøtt fra Tyskland er identisk og plasseres side om side i butikkhyllene ender forbrukere med ønske om å kjøpe førstnevnte gjerne opp med to ting: Feil produkt og følelsen av å ha blitt lurt. Flere produkter er også merket med et norsk flagg og informasjon som for eksempel at et brød er «bakt i Norge», sier Instefjord, og understreker:


– Det gir ikke forbrukeren informasjon om hvor ingrediensene kommer fra, noe som åpenbart er viktig for nordmenn når de handler mat.– Krav om merking må gjelde alle matvarer

Instefjord refererer til undersøkelsen, der det kommer frem at nesten halvparten (48 prosent) av forbrukere mener det er viktig at opprinnelsesland kommer godt nok frem på pakningen og emballasje.
Jorun Henriksen, leder i Norges Bygdekvinnelag etterlyser endringer i regelverket for opprinnelsesmerking.


– Undersøkelsen viser at mange forbrukere er opptatt av å få tydelig informasjon om hvilket land maten kommer fra, – krav til merking av opprinnelsesland må derfor gjelde for alle matvarer, som for eksempel brød og bakevarer, og ikke kun for utvalgte produkter slik regelverket er i dag, sier Henriksen.


– Må bli enklere å velge

Ettersom nesten halvparten av norske forbrukere har følt seg lurt av for dårlig opprinnelsesmerking er dagens ordning åpenbart ikke god nok, mener Instefjord i Forbrukerrådet.


– Noen ønsker biff fra Tyskland, andre vil ha biff fra Norge – poenget er at det må bli enklere for forbrukere å ta opplyste valg når vi handler maten vår. Nå må dagligvarebutikker og matvareprodusenter lytte til kundene sine og merke emballasjen tydeligere med opprinnelsesland.


– Å tydelig skille kjøttdeigpakkene etter opprinnelsesland i ferskvaredisken, slik at de ikke ligger hulter til bulter er god start for å unngå misforståelser – før bedre merking er på plass, understreker Instefjord.
aktuell link | Forbrukerrådet