oktober 18

Tolletaten står bak norgeshistoriens største amfetaminbeslag. Moss..


Foto via Tolletaten


Tollere har beslaglagt over 282,4 kilo amfetamin i Moss i Viken. Beslaget tilsvarer en gateverdi på om lag 80 millioner kroner opplyser Tolletaten på sine nettsider:


Amfetaminbeslaget som ble gjort av to tollere i Moss i Viken i år, har en gateverdi på om lag 80 millioner kroner og tilsvarer over 1 million brukerdoser.1 Beslaget er ikke frigitt før nå av hensyn til politiets etterforskning.

Holdt på å laste over

De to tollerne i Moss observerte kvelden den 29. juli i år to menn, en nederlandsk trailersjåfør i slutten av 50-årene og en norsk mann i midten av 30-årene, som holdt på å laste over fem bager fra en nederlandsk-registrert trailer til en norsk registrert varebil.

Tollerne tok kontakt med de to mennene og kontrollerte bagene. Alle bagene inneholdt hvitt pulver. Dette viste seg ved senere analyse å være amfetamin. Tolletaten varslet politiet da beslaget ble kjent, og politiet tok over videre etterforskning.
I tillegg til amfetaminbeslaget, fant tollerne også 1 kilo marihuana og en colt startpistol.


Økning i smugling av amfetaminolje

Tolletaten har en betydelig økning av beslaglagt mengde amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem ganger mer amfetamin så langt i år sammenlignet med fjoråret.


Tolletaten har foretatt flere store beslag i postforsendelser i år. Forsendelsene er først og fremst fra Nederland, men også Tyskland. Beslagene utgjør over 11 kilo amfetamin til sammen. Dette er narkotika som privatpersoner bestiller via internett.
Det har vært en økning i beslag av konsentrert amfetaminolje, også kalt amfetaminbase, i fjor og i år.


-Dette tyder på at det siste trinnet i produksjonsprosessen enkelte ganger er flyttet nærmere Norge. Det er sammenfallende med hva andre land i Europa rapporterer, sier divisjonsdirektør Erik Spradbrow i Etterretningsdivisjonen i Tolletaten.
aktuell link | Toll