oktober 20

Inviterer til åpen dag med operasjonsrobot


Foto via sykehuset Østfold. Fra v. Erik Bang, Anne Beate Vereide, Vidar Thorstensen (representant fra Intiutiv), Tina Wilhelmsen, Beate Øren, Rita Sørli, Ine Lundem, Tina Olsen og Gunhild LygårdFor ett år siden ble den første pasienten operert ved hjelp av robotassistert kirurgi på Kalnes, og nå inviteres det til åpen dag for å demonstrere operasjonsroboten i Sykehuset Østfold.


– Vi er blant de beste i Europa på å ta i bruk robotassistert kirurgi, sier klinikksjef Tom Nordby via sykehusets nettsider:
Er du nysgjerrig på hvordan en operasjonsrobot fungerer? Mandag 25. oktober arrangeres «Åpen robotdag» på Kalnes. Selve arrangementet holdes i plenumssalen rett innenfor hoveddøren til Sykehuset Østfold Kalnes. Her vil robotgruppen presentere hvordan oppstart og ibruktakelse av roboten har vært, og hvordan det kommer til å bli fremover.
I oktober 2020 ble det aller første inngrepet med robotassistert kirurgi gjennomført i Sykehuset Østfold, etter at sykehuset gjennom ni år hadde jobbet for å få på plass det kostbare og avanserte utstyret.Over all forventning

Nå kun ett år etter at daVinci operasjonsrobot sto klar til bruk, ønsker operasjonsavdelingen å dele erfaringene. Det første året har nemlig gått veldig bra.

DaVinci-roboten kan ikke selv kan utføre en operasjon, det er kirurger eller operatører som manuelt må operere ved å se og styre operasjonen gjennom roboten. Dette gjør det blant annet mulig for pasienter med prostatakreft, eller som skal fjerne endetarm eller livmor på grunn av kreft, å bli operert på Kalnes.

Hittil er det gjennomført over 300 inngrep inkludert opplæring ved hjelp av robotassistert kirurgi.

– Det er over all forventning, og langt flere enn vi hadde trodd. Vi ligger også veldig bra an når det gjelder opplæring, sier avdelingssjef Ole Tangen ved operasjonsavdelingen på Kalnes.

Fremover kan trolig hvert år mellom 100 og 150 prostatapasienter også opereres ved hjelp av robotassistert kikkhullskirurgi på Kalnes.

Bedre for pasientene

– Det er mye å si om robotassistert kirurgi, men vi mener det bidrar til mye bedre pasientbehandling. Det er til det beste. En ting er at de kan slippe å reise andre steder for å bli operert, og vi ser bedre særlig når det gjelder nervebaner også videre, og får økt presisjon ved å bruke roboten: Resultatene blir langt bedre enn ved konvensjonell laparoskopi (ordinær kikkhullskirurgi), sier Tom Nordby.Her kan du lese mer | sykehuset Østfold