oktober 20

Ungdomsskoleelever bidrar til utviklingen av Sarpsborg sentrum


Foto via Sarpsborg kommune. Rekvin


Ungdomsskoleelever bidrar til utviklingen av Sarpsborg sentrumEn ekstra skatepark. Utekafé. Lekeplasser. Benker der naboer kan møtes. Treningsapparater. Forslagene er mange, og ikke minst gode, når ungdomsskoleelever får bidra til sentrumsutvikling. Det beskriver Sarpsborg kommune på sine nettsider:


Vinn-vinn-situasjon

Samfunnsplanleggerne i kommunen ønsket innspill fra ungdom til utviklingen av sentrum. Kruseløkka ungdomsskole ønsket helt konkrete oppgaver som elevene kunne jobbe med i emnet «Demokrati og medborgerskap».

– Temaet demokrati og medborgerskap er veldig stort. Men vi ønsker at elevene skal få merke at de faktisk kan være med å påvirke. Til tross for at de foreløpig ikke har stemmerett ved valg, sier Per Harald Vik-Haugen, teamleder ved Kruseløkka.De siste ukene har elevene på 8. trinn fått jobbe med en helt konkret og reell «demokrati-oppgave». Oppdraget gikk ut på å gjøre en vurdering av utvalgte plasser i sentrum:


•Kvartal 88 ved Filadelfiakirken (byhagen)

•Dumpa, som ligger like ved stadion og kunstisbanen

•Kruseløkka skole – inkludert skolegård og bygg

•P-plassen i Kirkegata ved tidligere Pizza nr. 3

•Åpen gressplass i Sverdrups gate i «Lille England», boligområde nær Borregaard

Elevene har sett på dagens bruk av områdene, beskrevet positive og negative sider ved disse, og kommet med endringsforslag for å gjøre plassene tryggere og mer inkluderende.

En ekstra skatepark

Marthe i klasse 8G har jobbet med utvikling av kvartal 88, som tidligere huset byhagen. Området er satt av til framtidig park i sentrumsplanen.

– Vi ønsker at parken skal inneholde skatepark, utekafé, en større lekeplass og kanskje en fotballbane eller basketbane.

De er klar over at det allerede finnes en skatepark i Sarpsborg, men denne mener de er liten og den har dessuten ikke «bowls», som den i Fredrikstad.


– Imponert


– Vi har utfordret elevene til å tenke utenfor sin egen boks, til å ta ulike perspektiver og til å komme med innspill til inkluderende møteplasser for alle. Noen har intervjuet forbipasserende i arbeidet, mens andre har filmet, tatt bilder eller laget modeller. Jeg er imponert over mye av det de har kommet fram til, sier Hanne Rosbach, som er samfunnsplanlegger i kommunen.


—-

aktuell link | Sarpsborg kommune