oktober 22

Midlertidig nasjonal bevæpning av politiet opphører


Politiet har siden onsdag 13. oktober vært bevæpnet som følge av hendelsen på Kongsberg. Fra og med klokken 08.00 fredag 22. oktober vil ikke politiet i Norge være bevæpnet i daglig tjeneste opplyser Politidirektoratet i en artikkel:Politidirektoratet sendte ut en nasjonal ordre om bevæpning etter hendelsen på Kongsberg onsdag 13. oktober. Dette ble gjort som en ekstra beredskap så lenge situasjonen var uavklart. Basert på informasjon politiet har mottatt fra PST, er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde den nasjonale bevæpningsordren.


– Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, med fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy, og kan bevæpnes i forbindelse med konkrete oppdrag ved behov. Sånn sett går vi nå over til en normalsituasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.