oktober 22

Sykehuset Østfold: Har rundet 500 000 analyser


Siden pandemien kom til Norge har senter for laboratoriemedisin nå analysert mer enn en halv million koronatester. – Jeg er imponert over den utrolige stå på-viljen til medarbeiderne i avdelingen, sier avdelingssjef Anne Palacios.


Foto

På bildet – F.v. Anne Palacios, Laila Hulleberg og Birgitte Bekker Trinborg. Foto via sykehuset ØstfoldLaboratoriet i sykehuset rigget seg raskt for å kunne påvise koronaviruset da de første koronaprøvene kom inn i mars i fjor. Nå har medarbeiderne i laboratoriet analysert mer enn 500 000 koronaprøver som er tatt på teststasjonene i kommunene og i sykehuset opplyser sykehuset på sine nettsider:– Medarbeiderne i laboratoriet har gjort en kjempejobb. Her har det ikke vært mange fridager siden den første prøven ble analysert, sier Palacios.


Stort antall positive

Det er tydelig at innbyggerne i Østfold og Vestby har tatt oppfordringen fra helsemyndighetene om å teste seg på alvor.


– I de mest hektiske periodene med høyt smittetrykk, fikk vi inn mer enn 3000 prøver hver dag. Og nærmere 100 personer fikk beskjed om at de var bekreftet smittet av korona daglig, sier seksjonsleder Laila Hulleberg i seksjon for genteknologi.
Totalt har laboratoriet påvist koronavirus i 15 324 prøver siden mars i fjor.


Doblet kapasiteten

Da laboratoriet begynte å analysere koronaprøver i fjor, var de i stand til å analysere rundt 1000 prøver i uka. Da var det bare personer med symptomer på smitte, som ble oppfordret til å teste seg. Mot sommeren var kapasiteten økt til 6000 i uka. Utover høsten ble antall tester mer enn doblet i forhold til dette.


– Vi har hele tiden vært opptatt av å kunne gi raske svar på prøvene vi mottar. Med et økende behov, måtte vi gjøre endringer i laboratoriet. Løsningen ble å bestille flere analysemaskiner og å øke antall medarbeidere, sier Palacios.

Muterte varianter

Før jul i fjor ble de første tilfellene av muterte varianter av koronaviruset oppdaget i Norge. For å identifisere de muterte variantene, måtte prøvene sendes til Folkehelseinstituttet for analyse. Å få svar på en slik analyse, kunne ta flere dager.


Ved å gjøre analysen i sykehuset, kunne svaret være klart raskere, og allerede i februar i år tok laboratoriet i sykehuset i bruk en metode for å kunne påvise den britiske mutasjonsvarianten (Alfa-varianten). Fra mai i år kunne laboratoriet også identifisere den sørafrikanske eller den brasilianske varianten (Beta og Gamma-varianten).


– At vi nå kunne påvise disse variantene selv, gjorde at vi kunne gi konkrete svar tidligere til kommunene, slik at de fikk raskere oversikt over smittesituasjonen, sier Palacios.
Sjekker alle positive

Prøvene som viser et positivt svar på korona, blir fortsatt kjørt gjennom en ny PCR-test for å se hvilken variant det dreier seg om.

– Alle prøvene er nå Delta-varianten, men det er viktig at vi undersøker prøvene for at både kommunene og vi i sykehuset fortsatt kan ha god oversikt, sier molekylærbiolog Birgitte Bekker Trinborg.


—-

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold