oktober 26

Flere kollektivselskaper sliter med lavere billettinntekter etter pandemien. Nå går NAF og..


Foto via NAF / Kollektivtrafikkforeningen

NAF og Kollektivtrafikkforeningen: – Regjeringen må redde kollektivtilbudet oppfordrer organisasjonene i en melding:Flere kollektivselskaper sliter med lavere billettinntekter etter pandemien. Nå går NAF og Kollektivtrafikkforeningen sammen og ber den nye samferdselsministeren sikre at kollektivtilbudet ikke må kuttes i en tid der nye reisemønstre vokser frem.


Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette, mener NAF og Kollektivtrafikkforeningen.


Noe av det siste Solberg-regjeringen gjorde før den gikk av var å legge frem et budsjettforslag hvor det ikke lå noen ekstra midler som kan sikre kollektivtilbudet i og rundt byene etter nyttår. Flere fylker har advart om at det betyr kutt i rutetilbudet om beslutningen blir stående.


-Flere kollektivselskaper står i fare for å måtte kutte tilbudet på grunn av inntektssvikten som fulgte korona-pandemien. Det gir en vanskeligere hverdagsreise for mange, det stikk motsatte av hva vi ønsker, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.


Ettersom det har vært langt færre reisende på kollektivtransporten under koronapandemien, har staten kompensert fylkeskommunene for tapte billettinntekter. Selv om nedstengingstiltakene nå er avviklet i mesteparten av landet, er det fortsatt færre som bruker kollektivtransporten, noe som betyr at billettinntektene fortsatt er redusert.


– Fylkene ba om kompensasjon i seks måneder etter at koronarestriksjonene opphørte, men fikk bare i tre måneder av Solberg-regjeringen, som betyr ut 2021. Vi håper den nye regjeringen ser at kollektivaktørene trenger ekstra midler i en omstillingsperiode i første halvår i 2022 for å sikre tilbudet, sier Olov Grøtting, leder i Kollektivtrafikkforeningen.


Ny reisehverdag

I NAFs Trafikantbarometer for 2021 svarer 30 prosent i Oslo og tidligere Akershus at de kommer til å jobbe mer hjemmefra fremover. Snittet for landet er 19 prosent.


– Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette. Flere avganger og fleksible billetter er etterspurt, sier Ryste i NAF.


I Oslo svarer hele 33 prosent at de ville reist mer kollektiv dersom det fantes et fleksibelt månedskort hvor man betaler ut ifra hvor mange ganger man reiser.


– Faren med sviktende inntekter i første halvdel av 2022 er at bransjen blir tvunget til å ta ned tilbudet, i stedet for å omstille. Politikerne bør sikre inntektene til selskapene mens de tilpasser tilbudet og prøver ut nye billettyper som gir folk den fleksibiliteten de etterspør, sier Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen.