oktober 28

Grensehandelen er snart tilbake for fullt

Foto via Virke


Gjenåpning av samfunnet har ført til økt grensehandel og høyere omsetning av klær, sko og kosmetikk. Nå som vi kjøper mer mat og drikke i Sverige, samt tilbringer mindre tid hjemme, er det midlertidige oppsvinget i dagligvarebransjen i ferd med å reverseres.

Norsk økonomi er på vei tilbake til normalen, sammenlignet med unntaksåret 2020. Etter at grensene åpnet igjen har grensehandelen tatt seg gradvis opp, og trafikkdata peker i retning av at grensehandelen vil komme tilbake på 2019-nivå i fjerde kvartal. Det utgjør nærmere fire milliarder kroner.


– Dette er ikke overraskende, men viser behovet for å gjøre noe med den enorme handelslekkasjen til våre naboland, og særlig Sverige. Pandemien har vist at store verdier og mange arbeidsplasser kunne vært flyttet over på norsk side av grensa med lavere grensehandel, men det krever politisk vilje, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke i en melding:


Lavere avgifter og mer kunnskap

I fjorårets statsbudsjett ble avgiftene på typiske lokkevarer senket med 3,7 milliarder kroner, men i årets budsjett foreslo den avtroppende regjeringen tvert imot å øke avgiften på snus. Virke mener harmoniseringen av avgifter mot svensk nivå må fortsette, og at det må innhentes mer kunnskap om konsekvensene av grensehandel.


– Vi forventer at regjeringen følger med på grensehandelen og kommer med tiltak for å bremse økningen, sier Hammerstad.


Fortsatt sterk netthandelsvekst

Omsetningen for klær og sko fortsetter å ta seg opp, og kosmetikk opplever også gode tall. Møbelsalg, som har ligget høyt under pandemien, går tilbake. Totalt sett er en verdivekst på 1,4 prosent bra. Netthandelen fortsetter å vokse sterkt, men ikke så mye som under pandemien. Dette kan også tolkes som en konsekvens av at samfunnet åpner opp igjen, men pandemien har likevel flyttet utviklingen på dette området flere år frem i tid.


Vi kjøpte varer for 20 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker i fjor. Det er en dobling siden 2014.


– Den sterke veksten i handel i utenlandske nettbutikker viser behovet for å gi norske virksomheter like vilkår raskt. I dag får utenlandske nettbutikker tollfritak, mens norske tekstilbutikker betaler opptil 10,7 prosent i toll. Dessuten frykter vi mye momsunndragelse og manglende overholdelse av miljøkrav og andre produktkrav ved netthandel utenfor Norge og Europa, sier Jarle Hammerstad.